Speed dating med ”Blir världen bättre”

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Passar i klassrummet

Syfte

Att diskutera komplexa globala frågor i grupp och på så sätt pröva sina kunskaper och reflektera över sina värderingar.

Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst upp på sidan.

Metod

 • Lägg ut de frågor du vill använda på varsitt bord
 • Dela upp eleverna i grupper och be dem sprida ut sig runt borden
 • Be grupperna diskutera frågan på bordet de valt i ca 5-10 min
 • Uppmana eleverna att låta alla få uttrycka sig
 • Låt eleverna fortsätta rotera runt borden tills alla tio frågor är avklarade
 • Avsluta övningen med en allmän diskussion kring frågorna

Frågor

1. Varifrån kommer din världsbild?

Tänk noga igenom alla källor till kunskap som du kan komma på. Försök sedan att fundera på orsakerna till att just dessa källor beskriver världen som de gör.

 • Hur kan man få en annan bild av världen?
 • Var kan man hitta andra, alternativa, kunskapskällor?

2. Vad är utveckling?

Hur mäter man egentligen utveckling? Flest bilar per invånare, bäst utbildade ungdomar, högst BNP per capita eller kanske mest pengar i statskassan?

 • Hur tycker du man ska mäta ett lands utvecklingsnivå?
 • Vad är viktigast; ekonomisk utveckling, hälsa eller mänskliga rättigheter?

Länk

3. Varför utvecklas världen i olika takt?

 • Vilka orsaker kan påverka ett lands förutsättningar att utvecklas? Till exempel vad gäller ekonomisk utveckling, hälsa eller mänskliga rättigheter?

Länk

4. Blir världen bättre?

 • Kan man säga att världen blir bättre, att vi är på väg mot rätt håll?
 • Vad i dagens utveckling är bra och vad är dåligt?

Länk

5. Hur kan vi få en bättre och mer rättvis värld?

 • Vad kan Sverige och andra rika länder göra för att bidra?
 • Hur kan de fattiga länderna hjälpa sig själva?

Länk

6. Hur får vi en mer rättvis bild av världen?

 • Håller du med om att stora framsteg i världen går oss förbi?
 • Varför har vi svårt att se och uppmärksamma framsteg i andra delar av världen?

Länk

7. Känner du till de globala målen?

 • Vilka mål tycker du är viktigast?
 • Är det något mål som är svårare att nå an de andra? Varför?

Länk

8. Klimatfrågan är en av vår tids största globala frågor.

 • På vilket sätt berör ni klimatfrågan i undervisningen?
 • Hur kan man engagera sig mer i klimatfrågan?

Länk

9. Många skolor har internationella utbyten.

 • Vilka utbyten finns hos er?
 • Är de meningsfulla– och vad bidrar de med?

10. Världen finns på er skola.

 • Hur kan man skapa positiva kulturmöten på er skola?
 • Hur kan man arbeta med tolerans i klassrummet?
×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.