Sverige bakom den stora Havskonferensen i juni

Sverige bakom den stora Havskonferensen i juni

Sverige och Fiji är initiativtagare och delar värdskapet till en historisk konferens om haven, den 5-9 juni.  Havskonferensen eller ‘The Ocean Conference’ presenterar en unik möjlighet för världen att mobilisera åtgärder och leverera konkreta lösningar för att ta hand om våra hav. Havskonferensen är den första stora FN-konferensen i frågan.

Friska hav är avgörande för liv på en planet. Det kan förebygga fattigdom, höja levnadsstandarden för alla och främja välstånd. Ett av målen med denna konferens är att samla så många frivilliga åtaganden som möjligt för kraftiga åtgärder i genomförande av de Globala målen. Det är dock ett specifikt ett mål som ger konferensen sin inramning, nämligen Mål 14 – Hav och marina resurser. På hemsidan oceanactionhub.org, som kunnat etableras tack vare stöd från Sverige och UNDP, kan lokala aktörer registrera sitt åtagande för friskare hav. 

Stater, civilsamhälle, företag, miljögrupper och andra intressenter samlas under några dagar i New York. Ett inslag under dagarna av högnivåmöte kommer att vara partnerskapsdialoger. Där ska aktörer brainstorma idéer och enas om lösningar på globala utmaningar. Konferensen ska förhoppningsvis leda till en mellanstatlig politisk deklaration som ska driva på ett omedelbart men också långsiktigt samarbete för att hållbart nyttja haven. 

För att rädda våra hav krävs inte bara reparerande åtgärder, utan framförallt genomtänkta preventiva strategier. Våra koldioxidutsläpp tas till exempel upp av haven och bildar kolsyra. Kolsyra förstör i sin tur korallreven. Särskilt ögrupper och små önationer som är omringade av vatten och därmed beroende av dess status, drabbas hårt av hur vår livsstil påverkar haven. Havskonferensen är en följd av att just önationen Fiji – i sällskap av Sverige – var initiativtagare till en pragmatisk resolution om världshavens räddning. Denna resolution backades upp av hela 90 länder och antogs av FN. Den annalkande havskonferensen planerades som en uppföljningsmekanism tidigt, vilket omfamnar det enorma intresse som visade sig i samband med resolutionen. Tiden är nu inne för att gå från ord till handling för att bevara och respektera vårt hav, vatten och marina resurser.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.