Sverige rapporterar på FN:s högnivåmöte för Globala målen

Sverige rapporterar på FN:s högnivåmöte för Globala målen

I juli arrangeras det årliga högnivåmötet för uppföljning av genomförandet av Globala målen. Årets tema riktar fokus på hållbar återhämtning från covid-19-pandemin – och Sverige är ett av 43 länder som frivilligt kommer att rapportera det nationella arbetet för att uppnå hållbar utveckling.

Varje år arrangerar FN ett globalt högnivåmöte för hållbar utveckling, High Level Political Forum (HLPF). Mötet är ett viktigt forum för uppföljning och översyn av genomförandet av Globala målen och engagerar företrädare från alla FN:s medlemsländer och representanter från civilsamhället.

Temat för HLPF 2021 är: Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Utifrån temat fokuserar mötet i synnerhet på nio mål som är särskilt relaterade till återhämtningen efter pandemin. Dessa är mål 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 och 17.

Ett viktigt och återkommande inslag vid HLPF är de frivilliga rapporter som FN:s medlemsländer kan välja att presentera om det nationella genomförandet av Globala målen. År 2021 planerar 43 länder att presentera frivilliga rapporter –  Sverige är ett av dessa länder.

Många aktörer från det svenska samhället är delaktiga i genomförandet av Globala målen. Sveriges rapport sammanställs därför i samarbete med representanter från civilsamhället, forskarsamhället, näringslivet, fackföreningar och myndigheter. I slutet av mars höll Per Bolund, miljö- och klimatminister, och Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, ett möte med över 100 samhällsaktörer för att diskutera innehållet och framtagandet av den frivilliga rapporten.

– Vi måste arbeta brett tillsammans för en hållbar värld. Den omstart som kommer ske efter pandemin behöver ta sikte på en grön återhämtning och ha målet att bygga ett starkt och hållbart samhälle både nu och på längre sikt, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett uttalande på regeringens hemsida.

Sveriges rapport kommer att omfatta både det nationella och internationella arbetet för att uppnå Globala målen. Senast Sverige deltog i den frivilliga rapporteringen vid HLPF var 2017.

Här kan du läsa mer om:

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.