Träffa UNDP under Almedalsveckan

Träffa UNDP under Almedalsveckan

Almedalsveckan i Visby är en av årets politiska höjdpunkter i Sverige. Här samlas beslutsfattare, organisationer, företag och allmänheten för att diskutera de absolut viktigaste frågorna på dagordningen, och snart är det dags igen. I år äger Almedalsveckan rum mellan den 3e och den 10e juli. Inrikespolitik står högt på agendan, men lika viktigt är det att lyfta blicken och diskutera internationella frågor, inte minst för att det vi gör i Sverige påverkar människors liv långt bortom våra egna gränser – och omvänt.

FN:s utvecklingsprogram UNDP kommer att finnas på plats under Almedalsveckan med, framförallt, ett internationellt fokus. Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi flera seminarium med beslutsfattare och experter som kommer att diskutera några av de mest aktuella internationella frågorna just nu, som FN:s framtid när organisationen ska få en ny generalsekreterare, Sveriges roll som föregångsland för de globala målen, och exkludering och utanförskap – ett problem som är lika aktuellt i Nairobi som det är i Tensta.

Kommer du till Almedalen?

Då är du varmt välkommen på våra seminarium. Kan du inte vara på plats? Du kan ta del av diskussionerna ändå: eventen kommer att streamas live här, och kan också ses i efterhand.

Här är en överblick över UNDP:s seminarier under Almedalsveckan 2016. Du hittar oss på mötesplatsen ”Sverige i världen” på Donnersgatan 6 i Visby.

 • En värld utan fattigdom 2030 – hot och möjligheter!
  När: 3/7 16.00 – 16.45
  Om: Med utgångspunkt från de nya globala målen för hållbar utveckling, där eliminering av världsfattigdomen till 2030 är i fokus, kommer det här seminariet att ge en överblick över fattigdomen i världen idag och belysa de möjligheter och hot som finns på vägen för att kunna eliminera fattigdomen till 2030.
  Medverkande: Ylva Bergman, Chefredaktör, Omvärlden, Mohamed Yahya, Africa Regional Programme Coordinator, UNDP Regional Service Centre i Addis Ababa, Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden, Malin Ripa, SVP CSR Management Volvo Group, Peter Bodin, VD, Grant Thornton.
  Arrangörer: Tidningen Omvärlden, Hand in Hand, UNDP.
 • Bikta din världsångest: På flykt
  När:
  3/7 18.00-18.45
  Om: Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som konflikter, orättvisor och klimatförändringar. OmVärlden och FUF vill därför ge besökarna under Almedalsveckan en möjlighet att uttrycka sin världsångest. Under veckan kommer det att finnas ett biktbås där besökarna anonymt kan dela med sig av sina tankar kring tre teman. Tre kvällar kommer en artist/konstnär att framföra en tolkning av vår världsångest. Den 3/7 kommenterar och diskuterar medverkande artister och experter ämnet ”På flykt.”
  Medverkande: Dogge Doggelito, musiker; Sirin Kara, utredare, tankesmedjan Tiden, Madelaine Seidlitz, jurist och talesperson i flykting- och migrationsfrågor vid Amnesty International, Mohamed Yahya, Africa Regional Programme Coordinator, UNDP Regional Service Centre i Addis Ababa.
  Arrangörer: Tidningen Omvärlden, Föreningen för Utvecklingsfrågor.
 • FN:s framtid – ny generalsekreterare, förändrad värld
  När: 5/7 09:00 – 09:45
  Om: FN står inför ett generalsekreterarbyte – vilka stora utmaningar kommer möta världssamfundets nya ledare? Vilka reformer krävs för att FN ska bli en stark samordnade kraft i implementeringen av Agenda 2030? Hur kan FN:s arbete för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter stärkas?
  Medverkande: Anders Kompass, Field Operations Director, UN OHCHR, Annika Söder, kabinettsekreterare, Utrikesdepartementet, Linda Nordin, generalsekreterare, FN-förbundet, Camilla Brückner, Director, UNDP Nordic Office, Henrik Hammargren (moderator), generalsekreterare, Dag Hammarskjöld-fonden.
  Arrangörer: Dag Hammarskjöld-fonden, FN-förbundet, UNICEF Sverige, UN Women nationella kommitté Sverige, UNDP.
 • Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Globalt perspektiv
  När: 5/7 11:00 – 11:45
  Om: Genomförandet av Agenda 2030. Vad är de utrikespolitiska aspekterna av Agenda 2030? Vad innebär Sveriges initiativ att tillsätta en högnivågrupp av nio länder som ska visa ledarskap för agendans genomförande i världen?
  Arrangörer: Dag Hammarskjöld-fonden, FN-förbundet, CONCORD Sverige, UNDP.
  Medverkande: Ulrika Modéer, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, Parul Sharma, ordförande för den nationella delegationen för Agenda 2030 i Sverige, Berith Granath, handläggare, FN-förbundet, samt representant för Concord Sveriges arbetsgrupp för agenda 2030, Caroline Åberg, (moderator) Sverigerepresentant, UNDP.
 • Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Nationellt perspektiv
  När: 5/7 12:00 – 12:45
  Om: Världen har en ny gemensam global utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla länder – rika som fattiga – ska arbeta för att målen nås senast år 2030. Hur kommer arbetet i Sverige att gå till? Vem gör vad?
  Arrangörer: FN-förbundet, CONCORD Sverige, Dag Hammarskjöld Foundation, UNDP.
  Medverkande: Romiana Bikasha, ungdomsrepresentant vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Kenneth G. Forslund, utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Niklas Gustafsson, Chief Sustainability Officer, Volvo Group, Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute, Linda Nordin (moderator), generalsekreterare, FN-förbundet.
 • Inclusive societies – a universal challenge, from Nairobi to Tensta
  När: 6/7 08:00 – 08:45
  Om: Exkludering och marginalisering är globala utmaningar. Hur kan vi arbeta för att främja inkludering i olika kontexter, från internationellt stöd till svaga stater till integrationsarbete i Sverige? Kan Agenda 2030:s ledord att ”inte lämna någon på efterkälken” – leda oss framåt mot mer inkluderande samhällen?
  Medverkande: Mohamed Yahya, Africa Regional Programme Coordinator, UNDP Regional Service Centre i Addis Ababa, Tomas Amanuel, Local Facilitator i Tensta, Interpeace, Sigrid Gruener (moderator), Programme Manager, Dag Hammarskjöld-fonden.
  Arrangörer: Dag Hammarskjöld-fonden, UNDP.
  Obs: Detta seminarium är på engelska.

Följ oss på Twitter: @UNDP_Sweden, och Facebook: Globala Målen och Millenniemålen, för uppdateringar under veckan. Se hela programmet för Almedalen 2016 här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.