UNDP och Globala målen i Almedalen

UNDP och Globala målen i Almedalen

UNDP Sverige kommer vara på plats i Almedalen för att uppmärksamma Globala målen för hållbar utveckling. Träffa oss på Sidas sommartorg ”Sverige i Världen” på Donnersgatan 6 i Visby!

 

Utställning om Globala målen
Under Almedalsveckan kommer du kunna besöka oss på Sidas sommartorg ”Sverige i Världen” på Donnersgatan 6. Där kommer du förutom spännande seminarier, kunna besöka vår nya utställning med fotografier, interaktiva moment och Virtual Reality-filmer om Globala målen.

Fotoutställning
Vi har tagit fram en fotoutställning om de Globala målen som syftar till att sprida kunskap och engagemang för målen och Agenda 2030 i Sverige. Utställningen illustrerar de 17 målen och ger en kort beskrivning av respektive mål. Varje mål illustreras också med en person som delar med sig av sin egna personliga historia kopplat till målet.

My World 2030
I anslutning till utställningen kommer det att finnas touch-screens där du kan fylla i den globala enkäten om Globala målen, My World 2030. Enkäten är ett verktyg som bidrar till att ge folket en röst i arbetet med de Globala målen, att hålla regeringar ansvariga och ett sätt att följa arbetet med målen, såväl i Sverige som globalt.

Virtual Reality-filmer
Med hjälp av VR-filmer tar du dig på en resa bortom torget och får en fördjupad känsla och ökad kunskap om de Globala målen.

 

Seminarier
Vi arrangerar två seminarier i Almedalen, tillsammans med flera andra organisationer i FN-familjen. Båda seminarierna kommer äga rum på ”Sverige i Världen”.

The UN under threat?
– political trends, global values ​​and the need for strong leadership
The United Nations’ new Secretary-General, Antonio Guterres, faces a daunting task in an ever more complex world. In a time when global challenges must be dealt with by a more effective international community, the multilateral system is instead increasingly under pressure. The UN and its core values are questioned and ignored while nationalist and anti-solidarity agendas continue to gain ground. These trends have real consequences and affect the political climate at the UN, as well as its financing; the Trump administration has already threatened to half its contribution to the UN.

In light of this, how can support for the UN and global normative frameworks be strengthened? What reforms are required within the organisation to meet the changing geopolitical landscape? What has Secretary-General Antonio Guterres prioritised during his first six months in office, and what can we expect in the years to come?

Panel:

  • Annika Söder, State Secretary, Swedish Ministry of Foreign Affairs
  • Jan Eliasson, former UN Deputy Secretary-General
  • Anders Pedersen, UN Resident Coordinator in Jordan
  • David Cairns, UK ambassador to Sweden

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

Time: Wednesday July 5th, 13:00-13:45


Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Att garantera fred och säkerhet är FN:s huvudsakliga mandat. Ändå ser vi det internationella samfundet stå lamslaget i flera väpnade konflikter runt om i världen. Hur arbetar Sverige – som stark FN-vän, tillfällig medlem i säkerhetsrådet och med konfliktförebyggande som tydlig utrikespolitisk prioritering – för att förbättra FN:s arbete för fred?

Under de senaste två åren har översyner gjorts av FN:s fredsarbete och en ny fredsagenda har antagits genom säkerhetsrådsresolutionen 2282 kring konceptet ”sustaining peace”. Resolutionen fastslår att nuvarande fragmenterade strukturer måste ersättas av ett integrerat arbetssätt där alla delar av organisationen samlas kring det grundläggande uppdraget att förebygga och hantera väpnade konflikter. Hur märks den nya fredsagendan i arbetet i säkerhetsrådet? Hur har Sverige använt den för att söka påverka FN-systemet? Kan en helhetsansats i fredsarbetet också gynna implementeringen av Agenda 2030?

Panel:

  • Efraim Gomez, enhetschef, UD:s enhet för FN-politik
  • Chris Coulter, programchef, FBA
  • Alekander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet
  • Annika Schabbauer, kanslichef, Operation 1325

Moderator: Henrik Hammargren, Executive Director, Dag Hammarskjöld Foundation

Tid: torsdag 6 juli, 8:00-8:45

 

Läs mer om programmet på ”Sverige i Världen” här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.