Rensa

Världen når historisk överenskommelse om utvecklingsfinansiering

Världen når historisk överenskommelse om utvecklingsfinansiering

På FN:s tredje internationella konferens om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba antogs den 15 juli ett avtal med åtgärder för att se över globala finanspraxis samt en rad djärva överenskommelser för att ta itu med ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.

Avtalet går under namnet Addis Abeba Action Agenda och lägger grunden för genomförandet av den globala agendan för hållbar utveckling som världens ledare väntas anta i september. Avtalet signerades av de 193 medlemsstaterna som deltog i konferensen, efter förhandlingar under ledning av Etiopiens utrikesminister Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Avtalet utgör en milstolpe i förbättrat globalt partnerskap som syftar till att främja ett universellt och inkluderande ekonomiskt välstånd, förbättra människors välbefinnande och samtidigt skydda miljön.

“Detta avtal är ett viktigt steg framåt för att bygga en hållbar framtid för alla. Det ger en global ram för finansiering av hållbar utveckling”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Konferensen är den första av tre viktiga händelser i år som kan komma att spela stor roll för världens framtida välmående och hållbara utveckling. Avtalet ger en stark grund för länderna att finansiera och anta den föreslagna dagordningen för hållbar utveckling i New York i september. Den ger också en grund för att nå ett bindande avtal i FN:s klimatförhandlingar i Paris i december.

Den nya agendan för hållbar utveckling innehåller 17 mål och finansieringsfrågan anses vara grundbulten för att lyckas med den nya agendan.

Addis Abeba Action Agenda innehåller mer än 100 konkreta åtgärder till stöd för genomförandet av hållbarhetsmålen. Den riktar sig till alla finansieringskällor och omfattar samarbete på en rad frågor – bland annat teknik, vetenskap, innovation, handel och kapacitetsuppbyggnad.

Wu Hongbo, generalsekreterare för konferensen, understryker att “detta historiska avtal markerar en vändpunkt i det internationella samarbetet som kommer att resultera i nödvändiga investeringar för den hållbara utvecklingsagendan, som kommer att förbättra livet för människor överallt.”

Inrikes resursmobilisering är central på dagordningen. Länderna har kommit överens om en rad åtgärder som syftar till att bredda intäktsbasen, förbättra skatteindrivningen och bekämpa skatteflykt och olagliga finansiella flöden. Länderna bekräftade också sitt åtagande  att ge 0.7 % av BNP i bistånd, i synnerhet till de minst utvecklade länderna, och lovade att öka samarbeten inom och mellan utvecklingsländer.

Slutdokumentet understryker vikten av att anpassa privata investeringar till hållbar utveckling och i linje med offentlig politik och regelverk för att sätta de rätta incitamenten. Länder betonade även vikten av nationellt ägda strategier för hållbar utveckling med stöd av integrerade nationella finansieringsramar – “varje land har det huvudsakliga ansvaret för sin egen ekonomiska och sociala utveckling, den roll som nationell politik och utvecklingsstrategier har kan inte understrykas nog mycket.”

Läs hela agendan här.