Världshavsdagen

Den 8 juni uppmärksammas Världshavsdagen vars syfte är att ära, skydda och bevara våra hav. Världshavsdagen är kopplad till nästan alla de Globala målen, men framförallt till Mål 14: Hav och Marina resurser. Mål 14 innebär att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta och vikten av välmående hav för en hållbar utveckling och genomförandet av de Globala målen kan inte nog belysas. Haven är bland annat kopplade till Mål 2: Ingen hunger och Mål 7: Hållbar energi för alla eftersom de förser oss med resurser som mat och energi. Dessutom är över tre miljarder människors uppehälle och levebröd beroende av haven och i relation till andra områden är många av dem kvinnor. Haven bidrar därför bland annat till Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 5: Jämställdhet, och Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Haven rymmer också över 200,000 identifierade arter, och potentiellt ytterligare miljontals som ännu inte upptäckts. Som om det inte vore nog producerar havens ekosystem också över hälften av allt syre på jorden och genom att lagra omkring 30 procent av människans koldioxidutsläpp mildrar haven klimatförändringarna. Vi människor kan inte överleva utan välmående hav så det är inte konstigt att våra hav kallas ”planetens blå hjärta”.

I år uppmärksammas Världshavsdagen bland annat med The Ocean Conference i New York den 5-9 juni då FNs medlemsländer samlas för att rädda våra hav. Sverige och Fiji är värdländer för historiens första havskonferens vars tema är ”Our oceans, our future: partnering for the implementation of Sustainable Development Goal 14”. Temat visar också hur viktigt Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap är för målens genomförande.

Om vi vill bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt står vi nämligen inför en del utmaningar som kräver att alla hjälps åt. Haven utsätts för föroreningar och överfiskning. Skydd och restaurering av kust och havsområden är därför nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar.

En annan stor utmaning är nedskräpning och mikroplaster. Mikroplaster kan återfinnas i till exempel tandkräm och kläder i syntetiska material. Genom till exempel tvättning av kläder förs mikroplasterna ut i haven och hamnar bland annat i fisk som vi sedan äter. När det gäller mikroplaster har glädjande nog initiativ tagits. Kampanjen #CleanSeas startades av FN tidigare i år och syftar till att uppmana regeringar, företag och privatpersoner att förändra sina plastvanor. År 2025 vill FN se ett globalt förbud mot mikroplaster i produkter för personlig hygien och kosmetika. Kanske kan du redan nu se över dina plastvanor för att bidra till renare hav?

Som privatperson finns det massor av saker du kan göra för att bidra till att rädda haven. Förutom att tänka över dina plastvanor kan du också hjälpa till att plocka skräp på stränder, välja mer miljövänligt producerade fisk- och skaldjursprodukter, minska dina koldioxidutsläpp eller lära dig mer om haven och varför de är så viktiga. Här kan du få tips på vad du kan göra för att rädda haven.

Arbetet för att bevara våra hav skalas upp ytterligare på The Ocean Conference i anslutning till Värdshavsdagen då FN hoppas ta fram en global deklaration som kommer att sätta kursen mot en mer hållbar framtid för världens hav. Följ hashtaggen #SaveOurOcean för mer information. På #SaveOurOcean och #CleanSeas kan du också dela med dig av dina egna initiativ!

×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.