Världsvattendagen

På Världsvattendagen uppmärksammas vikten av rent vatten och sanitet och hur det bidrar till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Nära 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten och 2,4 miljarder människor saknar tillgång till toalett. Mål 6 – Rent vatten och sanitet fastslår att alla ska ha tillgång till vatten och sanitet till år 2030.

Vatten är en grundförutsättning för allt liv och tillgång till vatten är en mänsklig rättighet. Mål 6 beskriver tydligt vikten av rent vatten och sanitet för att kunna förbättra förutsättningar för god hälsa och välbefinnande och därav Mål 3 – Hälsa och välbefinnande. Delmål 6.2 tar upp flickors och kvinnors särskilt utsatta situation kopplat till vatten och sanitet. Exempelvis finns det fall när flickor många gånger hoppar över skoldagar i samband med menstruation på grund av bristande sanitet och på så sätt påverkas deras möjlighet till utbildning, Mål 4 – God utbildning för alla. När flickor och kvinnor inte kan nå sin fulla potential på grund av bristande tillgång till rent vatten och sanitet bromsas samhällsutvecklingen och möjlighet att uppnå jämställdhet.

Med de Globala målen i fokus förespråkar UNDP att fler människor ska ha möjlighet att utnyttja vatten på ett hållbart sätt. Kvinnors och mäns likvärdiga tillgång till och kontroll över vatten och mark, krediter och rådgivningstjänster samt förvaltning av vattenresurser, är exempel på frågor som relaterar till Mål 5 – Jämställdhet.

Sedan år 1990 har 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent dricksvatten. Målet till år 2030 är att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.