OM OSS - Globala målen OM OSS - Globala målen

Vilka mål klappar ditt hjärta lite extra för och vad kan du göra för att bidra? Gör testet nu och #BliMålmedveten!

UNDP och Globala målen

www.globalamålen.se drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi finns på plats i över 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen.

UNDP hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, utveckla sin institutionella kapacitet och stärka jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati för att uppnå långsiktiga utvecklingsresultat. UNDP Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen.

Läs mer om UNDP:s arbete på www.undp.se.
Om du har frågor så kan du kontakta oss via mail: globala.malen@undp.org.

 

  • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
  • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
  • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
  • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
  • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
  • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip