Hur går det för Globala målen i Sverige?

Hur går det för Globala målen i Sverige?

Världens mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling ställer inte bara stora krav på genomförande utan också på statistik och uppföljning. Hur går det egentligen för Sverige på resan mot hållbar utveckling? I år lanserade Statistiska Centralbyrån en digital plattform som gör det lättare att se hur det går för målen i Sverige.

Globalt sett ligger Sverige i framkant i genomförandet av Globala målen. I Sustainable Development Reports rankning över vilka länder som kommit längst har Sverige kommit etta flera år sedan målen antogs 2015. Men trots det finns stora utmaningar och mycket arbete kvarstår för att målen ska bli verklighet i Sverige.

För att nå gemensamma mål behövs metoder för att mäta och följa upp arbetet längs vägen. Genom statistik och uppföljning kan vi planera, utforma och justera åtgärder så att de får bästa möjliga effekt. Att mäta genomförandet av Globala målen är ett omfattande arbete som hela tiden pågår parallellt med insatser för att göra målen till verklighet.

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av regeringen samordnar den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 och Globala målen. Statistiska Centralbyrån lanserade i år en digital plattform som gör det enklare att se hur det går för målen i Sverige.

– Nu blir det lättare för användare och andra nyfikna att själva botanisera i och göra uttag från Agenda 2030-statistiken. Det är bland annat möjligt att se förändringar över tid och även att se skillnader mellan olika grupper i befolkningen, säger Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig på SCB i ett pressmeddelande på SCB:s hemsida.

Statistiken på SCB:s nya data plattform för Globala målen kan sorteras utifrån kön, ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst. Det finns även länkar till fördjupad statistik som gör det möjligt för användarna att hitta mer statistik kopplat till ett visst delmål.

Ta del av den nya statistiken och lär dig mer om hur det går för Sverige på SCB:s hemsida.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.