Rensa

Frågor och svar

Här hittar du svaret på vanliga frågor om Globala målen.

Vad är Globala målen?

Hur togs Globala målen fram?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?


Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?

Hur hänger Globala målen ihop med varandra?

Vad är unikt med Globala målen?


Varför är det viktigt att alla känner till Globala målen?

Vad kan du göra för bidra till Globala målen?

Vad betyder hållbar utveckling?