Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Globala målen.

Vad är Globala målen?

Hur togs Globala målen fram?

Hur hänger Globala målen ihop med varandra?

Vad är unikt med Globala målen?


Hur hänger Globala målen ihop med Agenda 2030?


Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?

Vem ansvarar för Sveriges genomförande av Globala målen?

Hur går det för Sverige att genomföra Globala målen?

Hur går det för världens länder att genomföra Globala målen?

Vad händer om vi inte uppnår Globala målen?

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad skiljer Globala målen från de tidigare Millenniemålen?

Varför är det viktigt att alla känner till Globala målen?

Vad kan jag göra för att bidra till Globala målen?

Hur kan jag lära mig mer om Globala målen?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.