UNDP och Globala målen

www.globalamålen.se drivs av UNDP

Om  UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  lände r att nå Globala målen till år 2030.

Vi hjälper  länder  att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP  i Sverige
UNDP  i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om oss på:  www.undp.se

 

  • Were knocking out cancer left right and center In thehellip
  • Malaria kills a child every 2 minutes We know howhellip
  • The facts are therethanks to global activists like nimkoali andhellip
  • On Tuesday we celebrate WorldDayOfSocialJustice Statistics show that democracies havehellip
  • Today is the WorldDayOfSocialJustice These words from Martin Luther Kinghellip
  • Its time for FactFriday! We can follow the example sethellip