Rensa

Om oss – UNDP och Globala målen


www.globalamålen.se drivs av UNDP

Om  UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  lände r att nå Globala målen till år 2030.

Vi hjälper  länder  att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP  i Sverige
UNDP  i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om oss på:  www.se.undp.org

Har du frågor? Kontakta oss på fragor@undp.org

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.