Om oss – UNDP och Globala målen


Globalamålen.se drivs av UNDP (FN:s utvecklingsprogram)

Om  UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

UNDP  Sverige
UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

UNDP Sverige startade globalamålen.se med stöd från Sida när Globala målen antogs år 2015.

Du kan läsa mer om oss på:  www.se.undp.org

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.