Tips

För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. Vill du ha konkreta tips på vad ditt företag kan göra för att bidra? Nedan har vi samlat initiativ att ansluta sig till och redskap att ta hjälp av som riktar sig till näringslivet.

Hållbart företagande

SDG Compass

SDG Compass är en guide framtagen av UN Global Compact, GRI och World Business Council for Sustainable Development. Här får du tips på hur ditt företag kan integrera Globala målen i er verksamhet.

SDG Accelerator for SMEs

SDG Accelerator för små och medelstora företag är ett program som tagits fram av UNDP i Danmark och testas under 2018 och 2019 tillsammans med 30 företag med målet att sedan lanseras i ett flertal andra länder. I SDG Accelerator for SMEs tas de deltagande företagen med på en innovationsresa som varar 6–12 månader för att utveckla nya lösningar med både affärspotential och en positiv inverkan på Globala målen. Under programmets gång får deltagarna bland annat träffa internationella experter från UNDP och guidning i hur de ska nå framgång med sina nya affärsmodeller.

Business Call to Action

Business Call to Action (BCtA) leds av UNDP i samarbete med en rad internationella partners och är den största globala plattformen för inkluderande företagande. Syftet är att stötta företag i uppbyggandet och implementeringen av effektiva och kommersiellt gångbara affärsmodeller som riktar sig mot att hjälpa de allra fattigaste. BCtA är en plattform där du finner exempel på innovativa, effektiva och inkluderande affärsmodeller för inklusion samt får tillgång till ett brett, tvärsektoriellt och inflytelserikt nätverk.

Hållbara investeringar

Att nå Globala målen till år 2030 kommer kräva stora finansiella investeringar och det internationella biståndet kommer inte räcka till. FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD uppskattar att årliga investeringar på 5-7 biljoner dollar, inklusive 3,9 miljarder dollar i utvecklingsländerna, kommer krävas för att nå målen i tid. Detta finansieringsgap är inte bara ett hinder utan erbjuder även stora investeringsmöjligheter för den privata sektorn. 
Den goda nyheten är att det inte saknas privat kapital utan det finns ca 256 biljoner US dollar på den globala kapitalmarknaden som kan göra underverk om de investeras i hållbar utveckling. UNDP samarbetar med företag inom finansbranschen för att mobilisera välbehövt kapital för att finansiera genomförandet av Globala målen runt om i världen, inte minst i låginkomstländer genom initiativet SDG Impact.

SDG Impact

SDG Impact lanserades i New York 25 september 2018 och är ett initiativ där UNDP arbetar tillsammans med näringslivet för att säkerställa hållbara investeringar. Med Globala målen som grund tillhandahåller UNDP genom SDG Impact företagen med stöd och riktlinjer i investeringsbeslut genom teknisk kompetens, landspecifika data och engagemang på outnyttjade marknader. UNDP vill hjälpa investerare och företag att anpassa och förändra sina strategier för att leverera finansiellt, socialt och miljömässigt hållbara resultat.

UNDP och företag

Företag är en strategisk partner för UNDP för att uppnå visionen om att hjälpa länder uppnå en hållbar utveckling. Vi driver flera projekt som riktar sig till företag eller där företag är vår partner. Läs mer om hur vi arbetar med företag på vår hemsida se.undp.org

Kontakta UNDP i Sverige

Är du intresserad och vill veta mer om UNDP:s arbete med företag? Kontakta Albert Askeljung, projektledare på UNDP i Sverige: albert.askeljung@undp.org

Om du har frågor om hur ditt företag får använda Globala målen-ikonerna ber vi dig att mejla dina frågor till denna adress (på engelska): sdgpermissions@un.orgEn guide för hur du får använda ikonerna hittar du här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.