Andra halvlek

När vi nu är inne på halvtid för att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling är en sak klar: Världen är inte på rätt kurs. År 2015 fanns det en känsla av optimism när länder åtog sig att nå 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling till 2030. Men Covid-19 pandemin och kriget i Ukraina har förvandlat svårvunna framsteg till bakslag. I skuggan av flera parallella kriser ser 9 av 10 länder en historisk tillbakagång i mänsklig utveckling. Vi ser utdragna konflikter, skenande klimatförändringar, demokratisk tillbakagång och 52 länder som står vid randen av en skuldkris.

FN:s generalsekreterares rapport om framsteg för målen (SDG Progress Report 2023) visar att av de cirka 140 delmål som vi har data för är endast cirka 15 procent på rätt spår. Hälften har visat endast svaga framsteg sedan 2015, och 30 procent har stagnerat eller försämrats. Rapporten, som släpptes inför SDG-toppmötet 2023, uppmanar till en räddningsplan för Globala målen.

Färdplanen är inte problemet. Tvärtom, Agenda 2030 är den mest förankrade och evidensbaserade agendan som FN:s medlemsstater tillsammans har tagit fram. Det är fortfarande möjligt att uppnå målen, men det behövs politisk beslutsamhet och brådskande och skalbara åtgärder.

Det är avgörande att beslut fattas som främjar en cirkulär och fossilfri framtid. Tekniken finns för att snabbt kunna gå från ord till handling i form av gröna investeringar, inte minst i energisektorn där den senaste IPCC-rapporten visar på en exponentiell utveckling av förnybar energi.

FN:s generalsekreterare har understrukit att detta årtionde måste bli ett ”Decade of Action.” Världen måste gå ihop och fokusera på lösningar som kan accelerera målen där finansiering, innovation och digitalisering konstruktivt förs samman. Från att leverera hälso- och utbildningstjänster till att koppla samman människor på flykt med humanitär hjälp förändrar digitala lösningar i grunden hur länder reagerar på kriser och hur effektivt de kan nå Globala målen.

Om vi ska nå målen till 2030 är det avgörande att skapa möjliggörande miljöer, stärka kapaciteten, inspirera, och möjliggöra att privat kapital styrs till hållbara investeringar. Det skulle räcka med en procent av de totala globala tillgångarna för att brygga det årliga gapet på 4 biljoner dollar för att hålla oss på rätt kurs. Affärsplanen för hållbar utveckling är starkare än någonsin: En grön ekonomi kan ge en direkt ekonomisk vinst på 26 biljoner dollar fram till 2030 jämfört med business-as-usual. Klarar vi målet om jämställdhet uppskattas storleken av den globala ekonomin att växa med 26 procent.

 

Den goda nyheten är att varje match vinns i andra halvlek. Vi har kunskapen och verktygen för att säkra ett värdigt liv för alla på en hälsosam planet. Men, vi måste öka takten om vi ska göra meningsfulla framsteg, och det börjar med att noggrant granska var vi är nu och vad som behöver hända för att vi ska nå mållinjen.  
 
Målen ger oss ett gemensamt ramverk som stakar ut vägen framåt i en alltmer splittrad värld.  
 
Vi måste dela idéer, framsteg och innovationer och tillvarata den data som finns för att accelerera mot 2030.  
 
🚀 Testa vårt spel Bli Målmedveten för att få en egen to-do list för målen! 
 
Läs mer:
SDG Halftime
UN SDG Summit
UNDP From Hope to Action

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.