Gemensamma lösningar för en bättre morgondag

Gemensamma lösningar för en bättre morgondag

 

Hur kan vi hitta effektiva och hållbara lösningar på dagens problem och samtidigt värna planeten och kommande generationer? I september samlas världens länder för att stärka det globala samarbetet och utforska nya lösningar för att möta de gemensamma utmaningar vi står inför.

Genomförandet av Globala målen utmanas 

Globala målen förenar oss i en gemensam handlingsplan för en hållbar och jämlik värld – för både nuvarande och kommande generationer. Vi har nu passerat halvtid och målens genomförande haltar. Inom vissa mål går utvecklingen till och med åt fel håll.  

Världen förändras snabbt. Nya kriser har uppstått fortare än vad vi kunnat hitta lösningar. Komplexa utmaningar som klimatförändringar, utdragna konflikter och fattigdom skapar sprickor i vårt befintliga sätt att samarbeta och agera.  

Men med alla utmaningar kommer också möjligheter. Möjligheter att hitta gemensamma och nya lösningar för att möta dagens utmaningar och tillsammans skapa en bättre morgondag.  

Genom Globala målen vet vi vad vi behöver uppnå, nu är det dags att tillsammans utforska hur.  

  • Hur kan vi samarbeta mer effektivt för att uppnå gemensamma mål?  
  • Hur möter vi dagens behov samtidigt som vi förbereder oss för framtidens utmaningar? 

Summit of the Future: En unik möjlighet att förenas och kraftsamla 

Den 22-23 september samlas representanter från alla världens länder på framtidstoppmötet Summit of the Future i New York. Summit of the Future är en unik möjlighet för det globala samhället att hitta nya sätt att samarbeta och ta sig ann våra gemensamma utmaningar och möjligheter.  

Syftet med det globala framtidstoppmötet är att: 

  • påskynda insatserna för att nå Globala målen, 
  • stärka det globala samarbetet och utforska nya gemensamma lösningar.  

Under Summit of the Future kommer en ny pakt att förhandlas fram: The Pact for the Future. Pakten ska innehålla konkreta löften för hur världens länder gemensamt ska hantera de utmaningar vi står inför idag – och samtidigt värna framtida generationer och lägga grunden för en hållbar framtid. 

Vi alla behövs 

Vi är alla viktiga pusselbitar för att skapa den förändring som behövs. Inför Summit of the Future finns det flera sätt som du kan påverka och visa beslutsfattare att du vill se kraftfulla insatser för ett mer hållbart, fredligt och jämlikt samhälle.  

Här kan du få tips på hur du kan göra din röst inför Summit of the Future! 

Nu gör vi målen till verklighet  

Globala målen förenar världen i en gemensam handlingsplan för en hållbar och jämlik framtid. Nu är det dags att tillsammans göra målen till verklighet.  

Följ Summit of the Future den 22–23 september och häng med på resan mot en hållbar framtid! 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.