Globala målen - en fantastisk affärsmöjlighet

Att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen är inte bara utmanande – det erbjuder även möjligheter. Låt dig inspireras av dessa människor, från olika delar av näringslivet, vars arbete och engagemang bidrar till genomförandet av Globala målen i Sverige.

Ikon som visar en hand

Swajpa för att byta bild

Använd pilarna till vänster och höger för att byta bild i bildspelet.

Individerna har valts ut utifrån sitt personliga engagemang och UNDP ställer sig ej bakom de enskilda företagen.

Visa mer

"När vi frågar våra kunder varför de skickar pengar svarar majoriteten att det är stöd till nära och kära. Det handlar om pengar som går till utbildning, sjukvård och mat."

En stor del av världens befolkning lever utan tillgång till finansiella institutioner. För att kunna skicka pengar till dessa på ett smidigt sätt krävs digitala lösningar i vad som annars länge varit en analog bransch. Vi har sedan starten skickat över 1 miljard kronor till mobila plånböcker världen över. Tack vare automatiserade processer har vi sparat 40 miljoner kronor i transaktionsavgifter åt våra kunder. Det är 40 miljoner som kan användas för utbildning, sjukvård och annan fattigdomsbekämpning.

Yosef Mohamed, medgrundare och vd på TransferGalaxy

Citat-ikon

"När vi frågar våra kunder varför de skickar pengar svarar majoriteten att det är stöd till nära och kära. Det handlar om pengar som går till utbildning, sjukvård och mat."

En stor del av världens befolkning lever utan tillgång till finansiella institutioner. För att kunna skicka pengar till dessa på ett smidigt sätt krävs digitala lösningar i vad som annars länge varit en analog bransch. Vi har sedan starten skickat över 1 miljard kronor till mobila plånböcker världen över. Tack vare automatiserade processer har vi sparat 40 miljoner kronor i transaktionsavgifter åt våra kunder. Det är 40 miljoner som kan användas för utbildning, sjukvård och annan fattigdomsbekämpning.

Yosef Mohamed, medgrundare och vd på TransferGalaxy

Visa mer

"Det är inte försvarbart att vi har matvanor och ett livsmedelssystem som belastar klimatet på ett sätt som minskar tillgången på odlingsbar mark för de fattigare länderna."

Eftersom livsmedelsindustrin har varit med och skapat dagens ohållbara livsmedelssystem bär den också ansvaret att förändra och göra det hållbart. Vi ser idag framförallt unga som gör medvetna val, vilket gör att den växtbaserade livsmedelssektorn växer kraftigt. Förändringen kan dock inte enbart vara konsumentdriven. Vi måste göra allt vi kan, så snart vi kan, om vi ska kunna mätta en växande befolkning och samtidigt behålla en planet som vi människor faktiskt kan leva på.

Toni Petersson, vd på Oatly

Citat-ikon

"Det är inte försvarbart att vi har matvanor och ett livsmedelssystem som belastar klimatet på ett sätt som minskar tillgången på odlingsbar mark för de fattigare länderna."

Eftersom livsmedelsindustrin har varit med och skapat dagens ohållbara livsmedelssystem bär den också ansvaret att förändra och göra det hållbart. Vi ser idag framförallt unga som gör medvetna val, vilket gör att den växtbaserade livsmedelssektorn växer kraftigt. Förändringen kan dock inte enbart vara konsumentdriven. Vi måste göra allt vi kan, så snart vi kan, om vi ska kunna mätta en växande befolkning och samtidigt behålla en planet som vi människor faktiskt kan leva på.

Toni Petersson, vd på Oatly

Visa mer

"Det är viktigt att privata aktörer tar sitt globala ansvar och når ut till länder, både med och utan finansiella muskler, arbetar med kunskapsspridning och föregår med gott exempel."

För att främja god hälsa och välbefinnande är det viktigt att vi inom medicinområdet fortsätter att ta fram läkemedel och vacciner som bidrar till att förbättra folkhälsan globalt och inte bara för ett fåtal länder. I min akademiska grupp bedrivs forskning och läkemedelsutveckling om hur vårt immunsystem kan bekämpa cancer. Vi vet redan att immunterapier inom cancerområdet har effekt, men för en begränsad patientpopulation. Vi vill ge fler möjlighet till att få en individanpassad immunterapi och att detta inte ska bli en ekonomisk belastning för samhället.

Sara Mangsbo, forskare vid Uppsala Universitet, grundare av Immuneed samt utvecklingschef på Ultimovacs

Citat-ikon

"Det är viktigt att privata aktörer tar sitt globala ansvar och når ut till länder, både med och utan finansiella muskler, arbetar med kunskapsspridning och föregår med gott exempel."

För att främja god hälsa och välbefinnande är det viktigt att vi inom medicinområdet fortsätter att ta fram läkemedel och vacciner som bidrar till att förbättra folkhälsan globalt och inte bara för ett fåtal länder. I min akademiska grupp bedrivs forskning och läkemedelsutveckling om hur vårt immunsystem kan bekämpa cancer. Vi vet redan att immunterapier inom cancerområdet har effekt, men för en begränsad patientpopulation. Vi vill ge fler möjlighet till att få en individanpassad immunterapi och att detta inte ska bli en ekonomisk belastning för samhället.

Sara Mangsbo, forskare vid Uppsala Universitet, grundare av Immuneed samt utvecklingschef på Ultimovacs

Visa mer

"Jag gillar att lösa fundamentala problem som kan påverka hundratals miljoner människor: att tillämpa forskning och försöka hitta enkla lösningar på komplicerade problem."

Den globala utbildningsindustrin är på väg att digitaliseras och näringslivet spelar en avgörande roll i utvecklandet av tekniska lösningar som möjliggör utbildning av högre kvalitet. Nya framsteg inom maskininlärning möjliggör individanpassning med en effektivitet som var otänkbar för bara några år sedan.

Till exempel genomförde vi nyligen en studie på en yrkesutbildning där studerande med tillgång till våra individanpassade repetitionsaktiviteter lärde sig 80% mer! Nästa revolution inom utbildning kommer troligtvis att drivas av individanpassning, och vi hoppas på att leda den.

Joel Hellermark, CEO & Grundare Sana Labs

Citat-ikon

"Jag gillar att lösa fundamentala problem som kan påverka hundratals miljoner människor: att tillämpa forskning och försöka hitta enkla lösningar på komplicerade problem."

Den globala utbildningsindustrin är på väg att digitaliseras och näringslivet spelar en avgörande roll i utvecklandet av tekniska lösningar som möjliggör utbildning av högre kvalitet. Nya framsteg inom maskininlärning möjliggör individanpassning med en effektivitet som var otänkbar för bara några år sedan.

Till exempel genomförde vi nyligen en studie på en yrkesutbildning där studerande med tillgång till våra individanpassade repetitionsaktiviteter lärde sig 80% mer! Nästa revolution inom utbildning kommer troligtvis att drivas av individanpassning, och vi hoppas på att leda den.

Joel Hellermark, CEO & Grundare Sana Labs

Visa mer

"Jämställda och diversifierade bolag är mer lönsamma eftersom en bred representation öppnar upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper. Bolag som struntar i dessa parametrar riskerar att gå miste om potentiell tillväxt."

Mitt driv för att arbeta med jämställdhet grundar sig i viljan att komma framåt, förflytta positioner och se faktiska framsteg. I nuläget sitter endast 8% kvinnor på ordförandeposterna, 9% kvinnor på VD-poster och utgör endast 23% av ledningsgrupper i Sverige. Detta trots att kvinnor i flera decennier har dominerat universitetsutbildningarna. Den privata sektorn har stor potential att skapa mer jämställda arbetsplatser, vilket kommer leda till tryggare, mer rättvisa och attraktiva bolag.

Amanda Lundeteg, vd och talesperson på Allbright

Citat-ikon

"Jämställda och diversifierade bolag är mer lönsamma eftersom en bred representation öppnar upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper. Bolag som struntar i dessa parametrar riskerar att gå miste om potentiell tillväxt."

Mitt driv för att arbeta med jämställdhet grundar sig i viljan att komma framåt, förflytta positioner och se faktiska framsteg. I nuläget sitter endast 8% kvinnor på ordförandeposterna, 9% kvinnor på VD-poster och utgör endast 23% av ledningsgrupper i Sverige. Detta trots att kvinnor i flera decennier har dominerat universitetsutbildningarna. Den privata sektorn har stor potential att skapa mer jämställda arbetsplatser, vilket kommer leda till tryggare, mer rättvisa och attraktiva bolag.

Amanda Lundeteg, vd och talesperson på Allbright

Visa mer

"Tillgång till rent, varmt vatten borde vara en självklarhet för alla. Det ger framför allt kvinnor och flickor en större möjlighet att lyfta sina familjer och samhällen ur fattigdom."

Jag tror att vi kan genomföra alla 17 Globala målen om vi kan lösa utmaningarna med alla människors tillgång till rent och varmt vatten. När jag såg problemen kring tillgång till rent och varmt vatten och insåg att det saknades hållbara lösningar frågade jag mig själv: “Vem tar tag i detta? Vad kan jag göra?” Det var grunden till varför jag skapade Solvatten – ett verktyg framförallt för kvinnan. Nu behöver vi bli fler nytänkande och drivna individer och företag som är redo att jobba för att lösa våra befintliga och kommande utmaningar!

Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten

Citat-ikon

"Tillgång till rent, varmt vatten borde vara en självklarhet för alla. Det ger framför allt kvinnor och flickor en större möjlighet att lyfta sina familjer och samhällen ur fattigdom."

Jag tror att vi kan genomföra alla 17 Globala målen om vi kan lösa utmaningarna med alla människors tillgång till rent och varmt vatten. När jag såg problemen kring tillgång till rent och varmt vatten och insåg att det saknades hållbara lösningar frågade jag mig själv: “Vem tar tag i detta? Vad kan jag göra?” Det var grunden till varför jag skapade Solvatten – ett verktyg framförallt för kvinnan. Nu behöver vi bli fler nytänkande och drivna individer och företag som är redo att jobba för att lösa våra befintliga och kommande utmaningar!

Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten

Visa mer

"En positiv trend är att fler och fler företag inser vilka otroliga möjligheter vi har för att faktiskt göra något bra för planeten och för människor – på riktigt."

Idag saknar en miljard människor tillgång till elektricitet trots att det är en basal del av tillvaron. Utan tillgång till pålitlig energiförsörjning är det också svårt att bygga en ekonomi. Problemet är dock inte avsaknaden av teknologi, utan finanseringgapet som finns i utvecklingsländer.

Jag har en bakgrund i solenergi och fick höra talas om ”triple bottom line” - att företag utöver ekonomiska resultat även ska arbeta för sociala och miljömässiga resultat. Där och då bestämde jag mig för att på allvar satsa på att nå målet med ren och prisvärd elektricitet för alla.

Sam Manaberi, grundare och vd på Trine

Citat-ikon

"En positiv trend är att fler och fler företag inser vilka otroliga möjligheter vi har för att faktiskt göra något bra för planeten och för människor – på riktigt."

Idag saknar en miljard människor tillgång till elektricitet trots att det är en basal del av tillvaron. Utan tillgång till pålitlig energiförsörjning är det också svårt att bygga en ekonomi. Problemet är dock inte avsaknaden av teknologi, utan finanseringgapet som finns i utvecklingsländer.

Jag har en bakgrund i solenergi och fick höra talas om ”triple bottom line” - att företag utöver ekonomiska resultat även ska arbeta för sociala och miljömässiga resultat. Där och då bestämde jag mig för att på allvar satsa på att nå målet med ren och prisvärd elektricitet för alla.

Sam Manaberi, grundare och vd på Trine

Visa mer

"Om vi arbetar för anständiga arbetsvillkor kommer det på lång sikt också att leda till en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt."

Under de närmsta 20 åren väntas arbetskraften att växa med 800 miljoner människor, samtidigt som automation, robotisering och AI kommer att ersätta miljontals arbeten. Vi behöver därför skapa nya, hållbara jobb – och där vill jag vara med! På Techbuddy driver vi gig-ekonomin med schyssta villkor, där arbetsvillkoren för våra anställda är i större fokus än vår affärsidé. Vi utmanar stora institutioner och har bara i Sverige, som är vår minsta marknad, redan skapat över 25 000 jobb. För mig handlar det i grund och botten om att skapa förutsättningar och bygga strukturer för allas lika villkor på arbetsmarknaden.

Tahero Nori, grundare och vd på Techbuddy

Citat-ikon

"Om vi arbetar för anständiga arbetsvillkor kommer det på lång sikt också att leda till en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt."

Under de närmsta 20 åren väntas arbetskraften att växa med 800 miljoner människor, samtidigt som automation, robotisering och AI kommer att ersätta miljontals arbeten. Vi behöver därför skapa nya, hållbara jobb – och där vill jag vara med! På Techbuddy driver vi gig-ekonomin med schyssta villkor, där arbetsvillkoren för våra anställda är i större fokus än vår affärsidé. Vi utmanar stora institutioner och har bara i Sverige, som är vår minsta marknad, redan skapat över 25 000 jobb. För mig handlar det i grund och botten om att skapa förutsättningar och bygga strukturer för allas lika villkor på arbetsmarknaden.

Tahero Nori, grundare och vd på Techbuddy

Visa mer

"Jag tror att samhället behöver innovativa bolag som för utvecklingen framåt, och att fler ledare behöver se möjligheterna med att ställa om sina industrier."

För mig är det viktigt att hjälpa till med att odla ekosystemet av ambitiösa, unga entreprenörer med stora idéer och potential att förändra. Jag brinner för att backa entreprenörer från underrepresenterade grupper och är särskilt intresserad av femtech: kvinnliga grundare som med hjälp av teknik och forskning skapar produkter som från start är designade för kvinnor.

Utifrån ett investeringsperspektiv är hållbara affärsmodeller något som många venture capital-företag premierar när de letar efter nya investeringsmöjligheter. Dessutom ser jag det som vårt ansvar som investerare att göra det vi kan och sätta press på våra portföljbolag att jobba hållbart och inkluderande.

Sophia Bendz, ängelinvesterare och partner på Atomico

Citat-ikon

"Jag tror att samhället behöver innovativa bolag som för utvecklingen framåt, och att fler ledare behöver se möjligheterna med att ställa om sina industrier."

För mig är det viktigt att hjälpa till med att odla ekosystemet av ambitiösa, unga entreprenörer med stora idéer och potential att förändra. Jag brinner för att backa entreprenörer från underrepresenterade grupper och är särskilt intresserad av femtech: kvinnliga grundare som med hjälp av teknik och forskning skapar produkter som från start är designade för kvinnor.

Utifrån ett investeringsperspektiv är hållbara affärsmodeller något som många venture capital-företag premierar när de letar efter nya investeringsmöjligheter. Dessutom ser jag det som vårt ansvar som investerare att göra det vi kan och sätta press på våra portföljbolag att jobba hållbart och inkluderande.

Sophia Bendz, ängelinvesterare och partner på Atomico

Visa mer

"Alltför ofta utgår företag ifrån en alltför snäv bild av hur det svenska samhället ser ut, vilka behov som finns och vilka kroppar som bär på olika typer av kompetenser och kunskaper. Företag behöver därför bli bättre på att inkludera fler perspektiv i sina verksamheter."

Rasism är en maktstruktur som yttrar sig bland annat genom diskriminering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för de som rasifieras som icke-vita eller bara inte uppfattas som svenska nog. Eftersom företag generellt sett har ett unikt utrymme att snabbt kunna implementera nya arbetssätt och metoder finns där stora möjligheter för att bidra till att minska ojämlikheten. Mindre punktinsatser kan dock inte lösa problemen i stort. Fler företag behöver höja kunskapen om vad det innebär att jobba makt- och normkritiskt för att faktiskt kunna göra skillnad!

Denise Beniwa Johnson, utbildare och projektledare inom normkritik, antirasism och våldsförebyggande arbete på Amphi Produktion

Citat-ikon

"Alltför ofta utgår företag ifrån en alltför snäv bild av hur det svenska samhället ser ut, vilka behov som finns och vilka kroppar som bär på olika typer av kompetenser och kunskaper. Företag behöver därför bli bättre på att inkludera fler perspektiv i sina verksamheter."

Rasism är en maktstruktur som yttrar sig bland annat genom diskriminering på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för de som rasifieras som icke-vita eller bara inte uppfattas som svenska nog. Eftersom företag generellt sett har ett unikt utrymme att snabbt kunna implementera nya arbetssätt och metoder finns där stora möjligheter för att bidra till att minska ojämlikheten. Mindre punktinsatser kan dock inte lösa problemen i stort. Fler företag behöver höja kunskapen om vad det innebär att jobba makt- och normkritiskt för att faktiskt kunna göra skillnad!

Denise Beniwa Johnson, utbildare och projektledare inom normkritik, antirasism och våldsförebyggande arbete på Amphi Produktion

Visa mer

"Hållbarhet har gått från att behöva ta ansvar till att vilja framtidssäkra sin verksamhet och vara relevant i kommande affärssammanhang."

Klimatutmaningen är vår tids stora utmaning att lösa. Som ingenjör och arkitekt får vi verkligen göra nytta inom hållbarhetsfrågor: allt från att se till att industrier, transporter, byggnader och städer blir mer hållbara, till att förbereda oss för effekterna av en klimatomställning. Vi arbetar mycket med Globala målen och bryter ned dem i konkreta delar för att hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsarbete. Bland de företag som har hittat kopplingen mellan affärs- och samhällsnytta ser vi idag ett starkt driv och en vilja att förändra. Att arbeta aktivt och intelligent med hållbarhet bidrar både till minskade affärsrisker och ökade affärsmöjligheter.

Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco

Citat-ikon

"Hållbarhet har gått från att behöva ta ansvar till att vilja framtidssäkra sin verksamhet och vara relevant i kommande affärssammanhang."

Klimatutmaningen är vår tids stora utmaning att lösa. Som ingenjör och arkitekt får vi verkligen göra nytta inom hållbarhetsfrågor: allt från att se till att industrier, transporter, byggnader och städer blir mer hållbara, till att förbereda oss för effekterna av en klimatomställning. Vi arbetar mycket med Globala målen och bryter ned dem i konkreta delar för att hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsarbete. Bland de företag som har hittat kopplingen mellan affärs- och samhällsnytta ser vi idag ett starkt driv och en vilja att förändra. Att arbeta aktivt och intelligent med hållbarhet bidrar både till minskade affärsrisker och ökade affärsmöjligheter.

Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco

Visa mer

"Vi står inför civilisationens största utmaning någonsin, men med samarbete mellan sektorer kan vi skapa ett cirkulärt och regenerativt matsystem som är hållbart för både människa och miljö."

Med början i studentåren har jag nu tillbringat över 30 år inom hållbarhetsvärlden i olika organisationer och positioner. Trots de utmaningar som jorden står inför är jag hoppfull inför framtiden då våra globala utmaningar också innebär globala möjligheter. När affärsstrategier knyter an till Globala målen blir de inspirerande, utmanande och lönsamma. Ett exempel är vårt eget varumärke som sedan starten 2014 har haft en tillväxt på 500 procent! Växtbaserad mat ökar enormt i popularitet och enbart köttalternativen väntas omsätta 400 miljarder dollar årligen om bara 10 år.

Lennart Bjurström, Heart of People & Process på Food for Progress

Citat-ikon

"Vi står inför civilisationens största utmaning någonsin, men med samarbete mellan sektorer kan vi skapa ett cirkulärt och regenerativt matsystem som är hållbart för både människa och miljö."

Med början i studentåren har jag nu tillbringat över 30 år inom hållbarhetsvärlden i olika organisationer och positioner. Trots de utmaningar som jorden står inför är jag hoppfull inför framtiden då våra globala utmaningar också innebär globala möjligheter. När affärsstrategier knyter an till Globala målen blir de inspirerande, utmanande och lönsamma. Ett exempel är vårt eget varumärke som sedan starten 2014 har haft en tillväxt på 500 procent! Växtbaserad mat ökar enormt i popularitet och enbart köttalternativen väntas omsätta 400 miljarder dollar årligen om bara 10 år.

Lennart Bjurström, Heart of People & Process på Food for Progress

Visa mer

"Om man som entreprenör jämför olika affärsmodeller och investeringar utifrån vad de har för koldioxidutsläpp så kan detta användas som en ‘kristallkula’ för vad som kommer att vara ekonomiskt framgångsrikt i framtiden."

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De representerar även ett globalt koordineringsproblem där alla världsmedborgare, stater och näringsliv måste fokusera på långsiktig hållbar tillväxt istället för kortsiktig lönsamhet. Att motverka klimatförändringarna är inget val utan ett måste. Som tur är visar forskning att hållbara företag presterar bättre och ger högre avkastning. Om du har en affärsmodell som mildrar koldioxidutsläpp kommer du alltså ha betydligt bättre förutsättningar att lyckas i framtiden.

Kristian Rönn, grundare och vd på Normative

Citat-ikon

"Om man som entreprenör jämför olika affärsmodeller och investeringar utifrån vad de har för koldioxidutsläpp så kan detta användas som en ‘kristallkula’ för vad som kommer att vara ekonomiskt framgångsrikt i framtiden."

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De representerar även ett globalt koordineringsproblem där alla världsmedborgare, stater och näringsliv måste fokusera på långsiktig hållbar tillväxt istället för kortsiktig lönsamhet. Att motverka klimatförändringarna är inget val utan ett måste. Som tur är visar forskning att hållbara företag presterar bättre och ger högre avkastning. Om du har en affärsmodell som mildrar koldioxidutsläpp kommer du alltså ha betydligt bättre förutsättningar att lyckas i framtiden.

Kristian Rönn, grundare och vd på Normative

Visa mer

"Det är vår skyldighet gentemot framtida generationer att engagera oss för miljön och göra allt vi kan för att förbättra den. Om vi inte fixar miljön nu väntar en otroligt oviss framtid."

Östersjöns tillstånd har försämrats avsevärt de senaste decennierna och idag är det ett av världens mest förorenade hav. Det är därför viktigt att företag och investerare hänger på i arbetet för Östersjön. Investeringar i ren teknik är också investeringar i framtida jobb. Om medelstora kommuner satsar på ren teknik kommer det att generera 3 000 heltidsjobb med 270 miljoner euro i omsättning på bara 15 år. Den omställning som sker just nu öppnar alltså för nya affärsområden och aktörer.

Niklas Zennström, grundare av Race For The Baltic

Citat-ikon

"Det är vår skyldighet gentemot framtida generationer att engagera oss för miljön och göra allt vi kan för att förbättra den. Om vi inte fixar miljön nu väntar en otroligt oviss framtid."

Östersjöns tillstånd har försämrats avsevärt de senaste decennierna och idag är det ett av världens mest förorenade hav. Det är därför viktigt att företag och investerare hänger på i arbetet för Östersjön. Investeringar i ren teknik är också investeringar i framtida jobb. Om medelstora kommuner satsar på ren teknik kommer det att generera 3 000 heltidsjobb med 270 miljoner euro i omsättning på bara 15 år. Den omställning som sker just nu öppnar alltså för nya affärsområden och aktörer.

Niklas Zennström, grundare av Race For The Baltic

Visa mer

"Vi kommer snabbare att nå ett hållbart samhälle om vi samarbetar och skapar nischer åt varandra. Att hjälpas åt är framtiden och ju fler som tänker så, desto bättre är våra framtidsutsikter."

Många tror att naturen är gratis och tar för givet att den ska fungera. Men biologisk mångfald kräver investeringar, särskilt i stadsmiljö. Min drivkraft för att jobba med detta bottnar i en stark oro för planeten. Jag ville vara en del av lösningen, omskolade mig till biolog och startade eget företag.

Jag vill nu återintroducera naturen i staden som funktion, inte dekoration, vilket skulle innebära bättre fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald, luftkvalitet, temperaturreglering, reducerat buller samt ge möjligheter till närodlad mat. Mitt mål är en rörelse: olika aktörer som hjälps åt och arbetar tillsammans för att skapa hållbara miljöer.

Josefina Oddsberg Gustafsson, vd på Bee Urban

Citat-ikon

"Vi kommer snabbare att nå ett hållbart samhälle om vi samarbetar och skapar nischer åt varandra. Att hjälpas åt är framtiden och ju fler som tänker så, desto bättre är våra framtidsutsikter."

Många tror att naturen är gratis och tar för givet att den ska fungera. Men biologisk mångfald kräver investeringar, särskilt i stadsmiljö. Min drivkraft för att jobba med detta bottnar i en stark oro för planeten. Jag ville vara en del av lösningen, omskolade mig till biolog och startade eget företag.

Jag vill nu återintroducera naturen i staden som funktion, inte dekoration, vilket skulle innebära bättre fungerande ekosystem med rik biologisk mångfald, luftkvalitet, temperaturreglering, reducerat buller samt ge möjligheter till närodlad mat. Mitt mål är en rörelse: olika aktörer som hjälps åt och arbetar tillsammans för att skapa hållbara miljöer.

Josefina Oddsberg Gustafsson, vd på Bee Urban

Visa mer

"Inkluderande och fredliga samhällen utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling."

Alla i samhället bör ha samma förståelse om att det finns möjligheter till inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Järvaveckan är byggd nerifrån och upp i nära samarbete med civilsamhället, näringslivet och politiken för att nya möten mellan människor med olika åsikter och erfarenheter ska äga rum, så att riktig förändring kan ske.

Vi intervjuar årligen invånare i utsatta områden i hela landet på somaliska, arabiska, engelska och svenska för att göra dessa röster hörda. Hållbar utveckling omfattar även social hållbarhet och att ge plats för olika perspektiv skapar mer toleranta och inkluderande samhällen. Genom att bygga broar och se till att alla människor kommer till sin rätta potential skapar vi rätt förutsättningar för en mer hållbar framtid.

Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare och grundare av Järvaveckan

Citat-ikon

"Inkluderande och fredliga samhällen utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling."

Alla i samhället bör ha samma förståelse om att det finns möjligheter till inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Järvaveckan är byggd nerifrån och upp i nära samarbete med civilsamhället, näringslivet och politiken för att nya möten mellan människor med olika åsikter och erfarenheter ska äga rum, så att riktig förändring kan ske.

Vi intervjuar årligen invånare i utsatta områden i hela landet på somaliska, arabiska, engelska och svenska för att göra dessa röster hörda. Hållbar utveckling omfattar även social hållbarhet och att ge plats för olika perspektiv skapar mer toleranta och inkluderande samhällen. Genom att bygga broar och se till att alla människor kommer till sin rätta potential skapar vi rätt förutsättningar för en mer hållbar framtid.

Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare och grundare av Järvaveckan

Visa mer

"För mig är partnerskap det nya ledarskapet. För att nå Globala målen måste vi uppuntra till nya former av samarbete och få fler att inse hur målen inte bara definierar utmaningar, utan även vår tids största affärsmöjligheter."

För mig är Globala målen världens affärsplan för mänskligheten och planeten. Har du som bolag en lösning på en global utmaning har du betydande förutsättningar för ökad tillväxt och att i framtiden attrahera både talang och lojala kunder. Jag vill inspirera och utmana fler att investera hållbart eftersom hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Nya former av partnerskap och samarbeten är också avgörande. Ett utmärkt exempel är UNDP:s initiativ, SDG Impact, som Summa Equity och EQT har anslutit sig till. Det syftar till att allokera mer kapital till investeringar som bidrar till att lösa Globala målen.

Anna Ryott, Styrelseordförande Summa Equity och styrelseproffs

Citat-ikon

"För mig är partnerskap det nya ledarskapet. För att nå Globala målen måste vi uppuntra till nya former av samarbete och få fler att inse hur målen inte bara definierar utmaningar, utan även vår tids största affärsmöjligheter."

För mig är Globala målen världens affärsplan för mänskligheten och planeten. Har du som bolag en lösning på en global utmaning har du betydande förutsättningar för ökad tillväxt och att i framtiden attrahera både talang och lojala kunder. Jag vill inspirera och utmana fler att investera hållbart eftersom hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Nya former av partnerskap och samarbeten är också avgörande. Ett utmärkt exempel är UNDP:s initiativ, SDG Impact, som Summa Equity och EQT har anslutit sig till. Det syftar till att allokera mer kapital till investeringar som bidrar till att lösa Globala målen.

Anna Ryott, Styrelseordförande Summa Equity och styrelseproffs

Fotoutställningen som du precis har sett visar 17 inspirerande personer som arbetar för Globala målen i sina yrkesroller. Vill du också vara med och bidra? Läs mer om hållbart företagande på globalamålen.se!

Läs mer om hållbart företagande

Du kan även göra testet #BliMålmedveten där du får en att-göra-lista samt inspiration på hur du kan bidra till de Mål du brinner för allra mest.

Till #BliMålmedveten

Fotoutställningen har producerats av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). UNDP finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

De 17 individer som porträtteras i utställningen har valts ut av UNDP Sverige för sitt personliga engagemang och arbete för de Globala målen. UNDP ställer sig ej bakom de enskilda företagen. Utställningen har finansierats av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) men Sida delar nödvändigtvis inte de åsikter som uttrycks då UNDP Sverige bär ansvaret för utställningens innehåll.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.