Målgrupp: 

Högstadiet, gymnasiet

Syfte:

Att få mer kunskap, förståelse och handlingskompetens för en hållbar livsstil genom att göra testet “Bli målmedveten”

Tid: 60 minuter

Metod:

Göra testet “Bli målmedveten” och diskutera resultatet i smågrupper.

  • Börja med att göra testet ”Bli målmedveten”
    Du finner det här: www.globalamalen.se/bli-malmedveten
  • Dela upp eleverna i mindre diskussionsgrupper och låt dem diskutera följande frågor:
  1. Jämför era resultat i gruppen. Vilka av de 17 målen finns i er grupp? Vilket av målen tycker ni är viktigast?
  2. Vilket mål anser ni är mest brådskande att ta tag i?
  3. Vem har det största ansvaret att genomföra Globala målen? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj?
  4. Vad kan du som privatperson göra för att förverkliga målen? Hur kan du bli mer målmedveten?
  • Avsluta med att låta varje grupp berätta om något de kommit fram till i sina diskussioner.

 

 


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »