Bli målmedveten

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Syfte

Att få mer kunskap, förståelse och handlingskompetens för en hållbar livsstil genom att göra testet “Bli målmedveten”

Metod

Göra testet “Bli målmedveten” och diskutera resultatet i smågrupper.

  • Börja med att göra testet ”Bli målmedveten”
    Du finner det här: www.globalamalen.se/bli-malmedveten
  • Dela upp eleverna i mindre diskussionsgrupper och låt dem diskutera följande frågor:
  1. Jämför era resultat i gruppen. Vilka av de 17 målen finns i er grupp? Vilket av målen tycker ni är viktigast?
  2. Vilket mål anser ni är mest brådskande att ta tag i?
  3. Vem har det största ansvaret att genomföra Globala målen? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj?
  4. Vad kan du som privatperson göra för att förverkliga målen? Hur kan du bli mer målmedveten?
  • Avsluta med att låta varje grupp berätta om något de kommit fram till i sina diskussioner.

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.