Rensa

Skolmaterial

Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”.

Här kan du få en överblick över alla resurser för skolan!

Filtrera bland skolövningarna

Använd knapparna nedan för att filtrera skolövningarna utifrån olika målgrupper och tider.

Material