Framtidsmål: Lek och må bra!

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Syfte

Övningarna här syftar till att aktivera barnen och reflektera tillsammans i grupp hur lek och rörelse får dem att må. För barn är leken en viktig del i deras välbefinnande. Lek är en spontan och lustfylld aktivitet som inte har något uttalat syfte, men som alla barn ägnar sig åt. Lek förbättrar inte bara barnens motorik, det utvecklar barnets sociala förmågor och har visat sig motverka psykiska besvär. Att barns lek är gynnsam ur flera utvecklingsprocesser är känt sedan länge, men flera experter menar också att leken måste ges ett värde i sig. Att leka ger barnen så mycket mer än bara förbättrade fysiska och psykiska färdigheter, det ger också en ökad livslust.

Framtidsmålet ”Lek och må bra!” kan kopplas till Mål 3, ”God hälsa och välbefinnande” samt Mål 4, ”God utbildning för alla.”

Metod

Aktivera barnen genom olika lekar, prova gärna exemplen i PDF:en nedan.
Diskutera med barnen!
När mår du bra? Vad mår du bra av?
Hur känns det att leka en bra lek?
Kan vuxna människor leka? Hur leker i så fall de?

Nedladdningsbart material

Här finns nedladdningsbart material för den här skolövningen.

Ladda ner övningsmaterialet som PDF

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.