Mänskliga rättigheter och Globala målen

De mänskliga rättigheterna och Globala målen är två milstolpar i mänsklighetens historia. Hur hänger Globala målen och de mänskliga rättigheterna ihop?

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en milstolpe i mänsklighetens historia. Globala målen grundar sig i de mänskliga rättigheterna och målen kan bara uppnås om principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras.

De mänskliga rättigheterna erbjuder vägledning i genomförandet av Globala målen, och på samma sätt kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. De hänger helt enkelt ihop och kan inte existera utan varandra!

UNDP Sverige har utvecklat en visuell guide för att enklare förstå kopplingarna mellan de mänskliga rättigheterna och Globala målen. Hur hänger Globala målen och de mänskliga rättigheterna ihop? Lär dig mer här!

Material finns även tillgängligt på engelska.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.