Lätt svenska: Nattvandrarna

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

80 minuter, Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Iftinka är en grupp somaliska kvinnor i Rinkeby som tagit saken i egna händer – på ett bra sätt. De går med röda jackor på kvällen för att skapa trygghet i sitt närområde. Det här en lektion som lyfter kvinnors egenmakt och ett områdes möjligheter att vara hållbart och motståndskraftigt. Iftinka är somaliska och betyder att göra något ljusare.

Metod

 • Källkritiska resonemang.
 • Språkligt och kognitivt utmanande uppgifter.
 • Rika möjligheter till muntlig interaktion.
 • Det muntliga som en bro till det skriftliga.
 • Planerad interaktiv stöttning.
 • Elevens flerspråkighet används som resurs.

Instruktion

Skapa förförståelse genom att översätta den engelska texten till Al-Jazeeras reportage ”The mothers of Rinkeby: Last night in Sweden” om Iftinka och återberätta den för deltagarna. Filmen är 24 minuter lång och språken som talas är somaliska och svenska.

Se reportaget tillsammans.

 • Låt någon deltagare som talar somaliska – eller någon som kan läsa den engelska texten – berätta vad kvinnorna säger i filmen. Hjälps åt!
 • Samtala två och två om filmen.
 • Diskutera i helklass.
 • Läs tidningsartikeln “Mammor som vandrar om natten” från Mitt i Kista.
 • Diskutera tillsammans skillnader och likheter mellan filmen och tidningsartikeln.
 • Skriv en egen text som sammanfattar programmet och kom med en personlig reflektion.

Frågor

 • Vad tyckte du var bra i det här reportaget?
 • Varför tror du Aljazeera gjorde reportaget? Hade det varit annorlunda om det hade varit SVT?
 • Vad tänker du om kvinnorna i Iftinka? Vad tror du händer med dem själva när de gör det här tillsammans? Vad händer i området när de går ut?
 • Vad tänker du om att det finns barn ute sent på kvällen? Varför blir det så?
 • Finns det problem med otrygghet där du bor?

Fördjupning

Intervjua någon i ditt eget bostadsområde kring trygghetsfrågor.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.