Lätt svenska: Nattvandrarna

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

80 minuter, Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet, Lätt svenska

Syfte

Iftinka är en grupp somaliska kvinnor i Rinkeby som tagit saken i egna händer – på ett bra sätt. De går med röda jackor på kvällen för att skapa trygghet i sitt närområde. Det här en lektion som lyfter kvinnors egenmakt och ett områdes möjligheter att vara hållbart och motståndskraftigt. Iftinka är somaliska och betyder att göra något ljusare.

Metod

 • Källkritiska resonemang.
 • Språkligt och kognitivt utmanande uppgifter.
 • Rika möjligheter till muntlig interaktion.
 • Det muntliga som en bro till det skriftliga.
 • Planerad interaktiv stöttning.
 • Elevens flerspråkighet används som resurs.

Instruktion

Skapa förförståelse genom att översätta den engelska texten till Al-Jazeeras reportage ”The mothers of Rinkeby: Last night in Sweden” om Iftinka och återberätta den för deltagarna. Filmen är 24 minuter lång och språken som talas är somaliska och svenska.

Se reportaget tillsammans.

 • Låt någon deltagare som talar somaliska – eller någon som kan läsa den engelska texten – berätta vad kvinnorna säger i filmen. Hjälps åt!
 • Samtala två och två om filmen.
 • Diskutera i helklass.
 • Läs tidningsartikeln “Mammor som vandrar om natten” från Mitt i Kista.
 • Diskutera tillsammans skillnader och likheter mellan filmen och tidningsartikeln.
 • Skriv en egen text som sammanfattar programmet och kom med en personlig reflektion.

Frågor

 • Vad tyckte du var bra i det här reportaget?
 • Varför tror du Aljazeera gjorde reportaget? Hade det varit annorlunda om det hade varit SVT?
 • Vad tänker du om kvinnorna i Iftinka? Vad tror du händer med dem själva när de gör det här tillsammans? Vad händer i området när de går ut?
 • Vad tänker du om att det finns barn ute sent på kvällen? Varför blir det så?
 • Finns det problem med otrygghet där du bor?

Fördjupning

Intervjua någon i ditt eget bostadsområde kring trygghetsfrågor.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.