Lätt svenska: Agenda 2050

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60-180 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning, Lätt svenska

Syfte

Övningens syfte är dels att lära sig mer om Agenda 2030 och Globala målen, dels att försöka utforma en uppdaterad internationell eller nationell agenda för hållbar utveckling med dagens utmaningar i fokus. För att skapa en ny agenda – Agenda 2050 – med uppdaterade mål för framtiden behöver eleverna först förstå hur Agenda 2030 är uppbyggt, se vilka mål som har uppfyllts och identifiera vilka gamla och nya utmaningar vi står inför.

Metod

Det är nu år 2029 och ni har blivit utsedda av FN att ta fram Agenda 2050.
Ni behöver både följa upp hur det har gått för Agenda 2030 och ta fram nya
övergripande mål, globala mål och delmål om det behövs.

Se arbetsbladet här nedan för vidare instruktioner.

Förberedelser

Övningen är anpassad efter innehållet och upplägget i Ekocentrums språkutvecklande utbildningsmaterial om hållbar utveckling. Vi rekommenderar att du arbetar med temat ”Globala målen” innan du jobbar med den här övningen. Där hittar du både texter med ordförklaringar, kortfilmer eller bildpresentationer och mycket annat.

Nedladdningsbart material

Här finns nedladdningsbart material för den här skolövningen.

Ladda ner övningsmaterialet som PDF

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.