Framtidsmål: Återvinn och återanvänd!

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Syfte

Övningarna aktiverar och inspirerar barnen till återanvändning och lär ut enkla koncept som handlar om att ta vara på naturens resurser. För de mindre barnen är det viktigt att de får en begynnande känsla för vad återanvändning är för något. Hur gör man för att återanvända olika material? För barn kan det handla om att vara aktsam om de leksaker som finns förskolan, eller inte slösa på papper. Att ta vara på jordens resurser kan också betyda att man köper saker från, eller ger saker till, second-handaffärer. Att låna, att hyra eller att ärva kläder och leksaker är andra saker som förskolan kan uppmärksamma, för att lära ut ett alternativt synsätt till dagens konsumtionssamhälle.

Metod

Aktivera och skapa tillsammans med barnen!

Låt barnen trycka ett jordklot med hjälp av färg och en tallrik och reflektera tillsammans med lärare över det faktum att jorden är den enda platsen vi känner till där djur och människor kan bo.

Skapa med återvunnet material: skapa ”trådtrianglar” av pinnar som ni hämtat i naturen.

Se PDF nedan för mer tips och fakta att dela med barnen!

Nedladdningsbart material

Här finns nedladdningsbart material för den här skolövningen.

Ladda ner övningsmaterialet som PDF

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.