Vad är ett hem?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att låta barnen reflektera över ett grundläggande mänskligt behov – att ha ett hem. Se likheter och skillnader mellan olika hem och kulturer.

Metod

Skapa en får-jag-följa-med-hem-påse med instruktioner och en kamera att låna med hem. Barnens familjer hjälps åt att fotografera sitt hem och sin hemkultur. På förskolan får barnet presentera innehållet i påsen, sätta upp bilderna på väggen och lämna påsen vidare till nästa barn.

För yngre barn kan man skapa en bok i samverkan med hemmet – att ha på förskolan, att läsa själv och tillsammans. Parallellt presenterar pedagogerna hem i olika delar av världen.

Andra metoder är gå-hem-promenader, barnböcker om olika hem och material kring barnkonventionen.

Diskussionsfrågor

  • Vad är ett hem?
  • Vad får dig att känna dig hemma?
  • Vad behöver vi i ett hem?
  • Har du haft hemlängtan någon gång? Vad längtade du efter då?
  • Hur bor man i andra länder?
  • Hur bor djuren?
  • Hur kan olika hem se ut?
  • Hur bodde man förr i tiden?
  • Hur vill du bo när du blir stor?
  • Hur kommer man att bo i framtiden?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Tips på länkar

Unicefs material om barnkonventionen: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial

Google earth: https://www.google.se/intl/sv/earth/

Google maps: https://www.google.se/maps/preview

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds, Dalaborgs, Granås, Lindvägens, Korsgatans förskolor i Vänersborg.

×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.