Vad är ett hem?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att låta barnen reflektera över ett grundläggande mänskligt behov – att ha ett hem. Se likheter och skillnader mellan olika hem och kulturer.

Metod

Skapa en får-jag-följa-med-hem-påse med instruktioner och en kamera att låna med hem. Barnens familjer hjälps åt att fotografera sitt hem och sin hemkultur. På förskolan får barnet presentera innehållet i påsen, sätta upp bilderna på väggen och lämna påsen vidare till nästa barn.

För yngre barn kan man skapa en bok i samverkan med hemmet – att ha på förskolan, att läsa själv och tillsammans. Parallellt presenterar pedagogerna hem i olika delar av världen.

Andra metoder är gå-hem-promenader, barnböcker om olika hem och material kring barnkonventionen.

Diskussionsfrågor

  • Vad är ett hem?
  • Vad får dig att känna dig hemma?
  • Vad behöver vi i ett hem?
  • Har du haft hemlängtan någon gång? Vad längtade du efter då?
  • Hur bor man i andra länder?
  • Hur bor djuren?
  • Hur kan olika hem se ut?
  • Hur bodde man förr i tiden?
  • Hur vill du bo när du blir stor?
  • Hur kommer man att bo i framtiden?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Tips på länkar

Unicefs material om barnkonventionen: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial

Google earth: https://www.google.se/intl/sv/earth/

Google maps: https://www.google.se/maps/preview

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds, Dalaborgs, Granås, Lindvägens, Korsgatans förskolor i Vänersborg.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.