Funktionshinder

Syfte:

Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut.

Metod:

Utgå från barnkonventionen och prata om olika levnadsvillkor. Samtala med barnen kring funktionsnedsättning och förtydliga begreppet. Kan göras med hjälp av definition av Vårdguiden.

Söka på Google efter bilder på olika funktionsnedsättning. Visa filmer och foton. Läs sagor. Låt barnen uppleva fysisk funktionsnedsättning genom att till exempel måla med munnen eller gå två och två där den ena har ögonbindel och den andra leder kamraten (träning i tillit).

Diskussionsfrågor:

  • Vad menas med funktionsnedsättning?
  • Hur ser det ut på förskolan? Kan alla ta sig fram? Kan alla leka med allt?
  • Hur är det på gården?
  • Hur är det ute i samhället?
  • Känner du någon med funktionsnedsättning?
  • Finns det funktionsnedsättning som inte syns?

Tidsåtgång:

Temaarbete över tid – utifrån barns intresse.

Tips på länkar:

Unicefs skolmaterial: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial 

Friends om barnkonventionen: https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra lärmiljöer: https://www.spsm.se/date-larmaterial/

 

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds förskola i Vänersborg.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »