Rensa

Olika är normen

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut.

Metod

Utgå från barnkonventionen och prata om olika levnadsvillkor. Samtala med barnen kring funktionsnedsättning och förtydliga begreppet. Kan göras med hjälp av definition av Vårdguiden.

Söka på Google efter bilder på olika funktionsnedsättning. Visa filmer och foton. Läs sagor. Låt barnen uppleva fysisk funktionsnedsättning genom att till exempel måla med munnen eller gå två och två där den ena har ögonbindel och den andra leder kamraten (träning i tillit).

Diskussionsfrågor

  • Vad menas med funktionsnedsättning?
  • Hur ser det ut på förskolan? Kan alla ta sig fram? Kan alla leka med allt?
  • Hur är det på gården?
  • Hur är det ute i samhället?
  • Känner du någon med funktionsnedsättning?
  • Finns det funktionsnedsättning som inte syns?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid – utifrån barns intresse.

Tips på länkar

Unicefs skolmaterial: https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial 

Friends om barnkonventionen: https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/?gclid=EAIaIQobChMI-KLy56CY2AIVyVQYCh1DnABQEAAYAiAAEgIARfD_BwE

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra lärmiljöer: https://www.spsm.se/date-larmaterial/

 

Övningen är framtagen i samarbete med Öxnereds förskola i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.