Rensa

Rent och smutsigt vatten

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att göra barnen medvetna om att det inte går att ta rent vatten för givet.

Metod

Låta barnen på olika sätt få erfara hur det är att inte ha tillgång till rent vatten till mat, dryck, tvätt, disk, toalett, bevattning, städ etcetera. Visa genom att servera smutsigt vatten, stänga av vattentillförseln och mäta vattenförbrukning. Pröva olika metoder att rena smutsigt vatten.

Diskussionsfrågor

  • Varför är det viktigt att ha tillgång till rent vatten?
  • Vad kan hända om vattnet är smutsigt?
  • Har alla tillgång till rent vatten?
  • Om inte, hur gör man då?
  • Kan vatten ta slut?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Tips på länkar

Experiment med vattenrening: https://www.lekolar.se/sortiment/kreativa-tips/experiment/vattenrening/

Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.