Vad är hem för dig?

Syfte:

Att låta eleverna reflektera över ett grundläggande mänskligt behov, att ha ett hem.

 Metod:

  •   Skriv ordet HEM på tavlan. Låt eleverna associera till ordet och skriv detta på tavlan.
  •   Titta på filmen ”Home” (2.31 minuter) (här till höger)
  •   Eleverna får i uppgift att skriva en text med rubriken ”Hem för mig”.
  •   Avsluta med frågan:

– Vilket hem skulle du önska att ditt framtida barn fick?

Tid: ca 1 timme


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »