Rensa

Vad är hem för dig?

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att låta eleverna reflektera över ett grundläggande mänskligt behov, att ha ett hem.

Metod

  • Skriv ordet HEM på tavlan. Låt eleverna associera till ordet och skriv detta på tavlan.
  •   Titta på filmen ”Home” (2.31 minuter) (här till höger)
  •   Eleverna får i uppgift att skriva en text med rubriken ”Hem för mig”.
  •   Avsluta med frågan:

– Vilket hem skulle du önska att ditt framtida barn fick?

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.