Vad är hem för dig?

Tidsåtgång

60 minuter

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att låta eleverna reflektera över ett grundläggande mänskligt behov, att ha ett hem.

Metod

  • Skriv ordet HEM på tavlan. Låt eleverna associera till ordet och skriv detta på tavlan.
  •   Titta på filmen ”Home” (2.31 minuter) (här till höger)
  •   Eleverna får i uppgift att skriva en text med rubriken ”Hem för mig”.
  •   Avsluta med frågan:

– Vilket hem skulle du önska att ditt framtida barn fick?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.