Vad är din bild av världen?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Delmål 10.2: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Syfte

Att förstå hur andra barn lever på olika platser i världen. Att få kunskap om andras livsvillkor.

Metod

Titta på bilder och gissa var i världen de bor. Prata och jämför med hur vi lever här i Sverige. Titta på filmklipp som berättar om Globala målen för hållbar utveckling.

Metod

Steg 1:

Titta på filmen ”We the people” som berättar om alla 17 globala mål för hållbar utveckling

 


https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

 • Varför tycker du att det är viktigt att se den här filmen?

Steg 2:

Gå in på den här hemsidan: http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/

Arbeta två och två. Välj ut tre olika bilder.

Svara på frågorna:

 • Varför väljer ni de här tre bilderna?
 • Finns det något i bilderna som är likadant som i era sovrum?
 • Vad är den största skillnaden?
 • Skriv 6 meningar om ett av barnen. Vem är hen? Vad drömmer hen på sitt rum?

Steg 3:

Fattigdomen i världen minskar. Fler går i skolan och har råd att köpa mat. Målet är att helt utrota den extrema fattigdomen till år 2030.

 • Arbeta två och två. Hur gamla är ni år 2030?
 • Hur tror ni barnen på bilderna har det då?
 • Hur kan vi göra världen mer rättvis?

Steg 4:

 • Rita en bild på hur du tycker att ett barns sovrum ska se ut.
 • Prata i klassen om era teckningar.
 • Berätta om vad som krävs för att varje barn ska ha ett bra liv. Vilka globala mål blir då viktiga
×

Vi tar gärna emot dina synpunkter och tips på hur vi kan göra sidan ännu bättre!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.