Vad är din bild av världen?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Delmål 10.2: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Syfte

Att förstå hur andra barn lever på olika platser i världen. Att få kunskap om andras livsvillkor.

Metod

Titta på bilder och gissa var i världen de bor. Prata och jämför med hur vi lever här i Sverige. Titta på filmklipp som berättar om Globala målen för hållbar utveckling.

Metod

Steg 1:

Titta på filmen ”We the people” som berättar om alla 17 globala mål för hållbar utveckling

 


https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

 • Varför tycker du att det är viktigt att se den här filmen?

Steg 2:

Gå in på den här hemsidan: http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/

Arbeta två och två. Välj ut tre olika bilder.

Svara på frågorna:

 • Varför väljer ni de här tre bilderna?
 • Finns det något i bilderna som är likadant som i era sovrum?
 • Vad är den största skillnaden?
 • Skriv 6 meningar om ett av barnen. Vem är hen? Vad drömmer hen på sitt rum?

Steg 3:

Fattigdomen i världen minskar. Fler går i skolan och har råd att köpa mat. Målet är att helt utrota den extrema fattigdomen till år 2030.

 • Arbeta två och två. Hur gamla är ni år 2030?
 • Hur tror ni barnen på bilderna har det då?
 • Hur kan vi göra världen mer rättvis?

Steg 4:

 • Rita en bild på hur du tycker att ett barns sovrum ska se ut.
 • Prata i klassen om era teckningar.
 • Berätta om vad som krävs för att varje barn ska ha ett bra liv. Vilka globala mål blir då viktiga

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.