Korten på bordet - 17 globala mål

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30-60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Passar i klassrummet

Syfte

Att bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål.

Metod

Diskussion med ev fördjupning.

Beskrivning

Förbered genom att ladda ned kortleken här. Skriv ut målen (obs: sidorna måste vändas på kortsidan för att bilderna och texten ska hamna rätt), och laminera dem om du vill. Blanda mål-korten och lägg dem i en hög.

Eleverna får dra ett mål ur högen. Ge dem i uppgift att diskutera hur de i sin vardag kan hjälpa till att uppnå detta mål. Sätt eleverna i tvärgrupper och be dem delge varandra.

Denna kortlek kan användas på en mängd olika sätt – häng upp korten i klassrummet, spela memory, rangordna, gruppera, skriv egna delmål eller varför inte ta en selfie med favoritmålet.

#TBT to some of the AWESOME #GlobalGoals selfie's that YOU took to TELL EVERYONE about the #GlobalGoals. Now it's up to US to make the Goals a reality. What can YOU do in your everyday life to make the #GlobalGoals happen?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.