Korten på bordet - 17 globala mål

Syfte:

Att bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål.

Metod:

Diskussion med ev fördjupning.

Tid:

ca 30-60 min

Beskrivning:

Förbered genom att ladda ned kortleken här. Skriv ut målen (obs: sidorna måste vändas på kortsidan för att bilderna och texten ska hamna rätt), och laminera dem om du vill. Blanda mål-korten och lägg dem i en hög.

Eleverna får dra ett mål ur högen. Ge dem i uppgift att diskutera hur de i sin vardag kan hjälpa till att uppnå detta mål. Sätt eleverna i tvärgrupper och be dem delge varandra.

Denna kortlek kan användas på en mängd olika sätt – häng upp korten i klassrummet, spela memory, rangordna, gruppera, skriv egna delmål eller varför inte ta en selfie med favoritmålet.

#TBT to some of the AWESOME #GlobalGoals selfie's that YOU took to TELL EVERYONE about the #GlobalGoals. Now it's up to US to make the Goals a reality. What can YOU do in your everyday life to make the #GlobalGoals happen?


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »