Rätten till min kropp

Syfte:

Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp.

Metod:

Förebyggande övningar utifrån materialet som finns länkat till nedan.
Boktips: Vilda säger nej (Marie Bosson Rydell), Nej eller okej (Eva Björk), Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (Linda Palm).
Dramatisera med hjälp av dockor, sagor eller djur.
Samtala om känslor.

Diskussionsfrågor:

  • Vad innebär det att lyssna?
  • Vad betyder ett nej eller ett stopp?
  • Hur kan man visa ett nej?

Tidsåtgång:

Arbete över tid.

Tips på länkar:

Olika men lika – metodbok från Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/olika-men-lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf 

Rädda barnens handbok Stopp! Min kropp!https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/

 

Övningen är framtagen i samarbete med flera förskolor i Vänersborg.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »