Rensa

Rätten till min kropp

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp.

Metod

Förebyggande övningar utifrån materialet som finns länkat till nedan.
Boktips: Vilda säger nej (Marie Bosson Rydell), Nej eller okej (Eva Björk), Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen (Linda Palm).
Dramatisera med hjälp av dockor, sagor eller djur.
Samtala om känslor.

Diskussionsfrågor

  • Vad innebär det att lyssna?
  • Vad betyder ett nej eller ett stopp?
  • Hur kan man visa ett nej?

Tidsåtgång

Arbete över tid.

Tips på länkar

Olika men lika – metodbok från Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksamhet/olika-men-lika/rb_metodmaterial_olikamenlika_20140425_lr.pdf 

Rädda barnens handbok Stopp! Min kropp!https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/

Övningen är framtagen i samarbete med flera förskolor i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.