Hur ser din matförbrukning ut under en vecka?

…och vad avgör egentligen hur mycket och vad vi äter?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att eleverna får reflektera över sina egna konsumtionsmönster samt får en bild av hur konsumtionsvanor i andra delar av världen kan se ut.

Metod

Låt eleverna titta på bildspelet som tidningen Time Magazine gjort utifrån fotografen Peter Menzels bok ”Hungry Planet”:

Boken visar bilder på en veckas matförbrukning hos 35 familjer i 26 olika länder runt om i världen.

Låt sedan eleverna diskutera sina egna konsumtionsvanor samt reflektera över hur tillgången till mat, matpriser och olika konsumtionsmönster ser ut i andra delar av världen.

Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst upp på sidan.

Diskussionsfrågor

  1. Vilka skillnader ser du mellan familjernas matkonsumtion?
  2. Vilken familjs matkonsumtion påminner mest om din familjs?
  3. Vad tror du styr våra konsumtionsvanor?
  4. Hur tror du att vår miljö påverkas av våra konsumtionsmönster?
  5. Hur tror du att våra matvanor påverkar vår hälsa?
  6. Lista vad du ätit till lunch den senaste veckan.

Diskutera gärna i grupp var ni tror att maten kommer ifrån och hur den hamnade på ert matbord (hur tror ni att den transporterats till er lokala matbutik?).

  • Reflektera också över hur länge du och din familj skulle klara er om alla mattransporter ställdes in med omedelbar verkan. Var skulle du få tag på mat?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.