Rensa

Lätt svenska: Prata om hälsa

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

80 minuter

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att reflektera över sin hälsa och hur en vill leva.

Metod

Diskussionsuppgift, läs- och skrivövning. Kan kombineras med studiebesök om det finns möjlighet.

Instruktion

Introducera ämnet genom att ställa frågor till gruppen. Skriv svaren på post-it lappar eller på whiteboard.

Diskussionsfrågor

Låt deltagarna samtala parvis eller i grupper kring frågorna:

 • Vad betyder hälsa för dig?
 • Vad betyder ohälsa för dig?
 • Vad får dig att må bra?
 • Vad får dig att må dåligt?

Skriv ut och dela ut materialet ”Hälsa” (fem sidor med text på lätt svenska samt ordlista). Diskutera vidare:

 • Varför är god hälsa viktig?
 • Hur kan människors hälsa förbättras?
 • Hur ser det ut i Sverige jämfört med ditt eget hemland och andra länder?

Tips

 • Gör ett studiebesök tillsammans på vårdcentralen
 • Besök ett hälsocenter
 • Gå på rökfria promenader
 • Gör fem minuters pausgympa
 • Läs gärna vidare om mål 3 på UNDP:s webbplats globalamalen.se eller på FN-förbundets Världskoll

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Användbara länkar

Mikrogympa

Hälsa

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.