Lätt svenska: Livets lotteri

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

80 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Lätt svenska

Syfte

Förutsättningarna för hur vi lever, oavsett om det är inom ett och samma land eller mellan olika länder, är olika. Med ”Livets lotteri” kan deltagarna lära sig om de risker som ett barn kan utsättas för och om barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det ger en ökad förståelse för omvärlden och människors livsvillkor.

Metod

Övning av nya begrepp, diskussion, skrivuppgift och livetslotteri.se.

Material

Bilder på olika typer av arbeten, bilder på barn och ungdomar i olika fritidsaktiviteter. Kvinnokonventionen på lätt svenska och barnkonventionen på elevernas hemspråk, tillgängliga på webbplatserna för Sveriges kvinnlobby och Barnombudsmannen.

Instruktion

1. Inled övningen med att en deltagare får komma fram, snurra på lotterihjulet och tilldelas ett land. Diskutera och gå tillsammans igenom de rubriker som kommer upp för det aktuella landet, till exempel analfabetism. Låt fler dra en lott och diskutera och gå igenom ytterligare rubriker som pekar på risker som barn kan utsättas för.

2. Fortsätt med flera övningar.

a. Låt deltagarna individuellt vid egna datorer lotta fram ett land att undersöka. De antecknar nya ord och översätter dem och jobbar därefter med de förklarande texterna på livetslotteri.se.

b. Upprepa samma procedur, fast med hemlandet.

c. Låt deltagarna i par jämföra livsvillkoren i sina respektive hemländer. Hur framställs deras länder? Hur upplever de sitt eget land? Vad saknas? Hur skulle det kunna bli bättre?

d. Låt deltagarna göra uppgiften ”Skriv dina tankar om hur det kan bli bättre i ditt land”.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.