Lätt svenska: Illustrera globala målen

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

80 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Lätt svenska

Passar i klassrummet

Syfte

Att presentera och introducera de globala målen. Ett sätt att koppla målen till deltagarnas egna tankar och förkunskaper. Genom att illustrera målen aktiveras den kreativa delen i hjärnan som underlättar och fördjupar förståelsen av målen och gör det lättare att komma ihåg dem. Tillsammans ritar ni en beskrivning av målen på ett kreativt sätt.

Metod och instruktion

1. Alla ritar fyra kvadrater och väljer fyra globala mål. Illustrera varje mål i en kvadrat. Använd gärna färgkritor.

2. Alla visar sina bilder och berättar för klassen hur de tänkte när de ritade.

Fördjupningsuppgift 1

Syfte

Fördjupa egna tankar om och perspektiv på de globala målen och samtidigt få syn på andras tankar och perspektiv.

Metod och instruktion

Arbeta i grupper. Ta bort åtta av målen. Deltagarna ska komma överens om vilka mål de tycker är viktigast och vilka åtta de kan tänka sig ta bort. Utgå från deras livssituation här och nu. Visa och förklara varför.

Fördjupningsuppgift 2

Utgå från fördjupningsuppgift 1, men prata om deltagarnas hemländer, eller andra länder.

Syfte

Fördjupa egna tankar om och perspektiv på de globala målen och samtidigt få syn på andras tankar och perspektiv.

Metod och instruktion

Arbeta i grupper. Ta bort åtta av målen. Låt deltagarna komma överens om vilka mål de tycker är viktigast och vilka åtta de kan tänka sig att ta bort. Utgå från deras hemländers situation. Visa och förklara varför.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.