Hur bor man i olika länder?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Låta barnen få kunskap om andra kulturer, hur man bor och lever.

Metod

Utgå ifrån de olika länder barnen kommer ifrån. Använd kartor, jordglob, titta på flaggor. Sök fram information om andra länder. Prata om matkultur från andra länder – bjud in vårdnadshavare som kan laga mat.

Lekar från andra kulturer.

Tankekarta tillsammans med barnen.

Sagolåda med dramatisering och samtal.

Länkar:

Livets Lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Google Earth: https://www.google.com/earth/

Diskussionsfrågor

  • Vad behövs i ett hem?
  • Finns det toalett i alla hem?
  • Hur sover man i de olika hemmen?
  • Har alla ett eget rum?
  • Har alla ett hem?
  • Hur kan en familj se ut?
  • Är det olika om man bor på landsbygden eller i staden?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Övningen framtagen av Brålanda förskola med flera i Vänersborg.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.