Rensa

Hur bor man i olika länder?

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Låta barnen få kunskap om andra kulturer, hur man bor och lever.

Metod

Utgå ifrån de olika länder barnen kommer ifrån. Använd kartor, jordglob, titta på flaggor. Sök fram information om andra länder. Prata om matkultur från andra länder – bjud in vårdnadshavare som kan laga mat.

Lekar från andra kulturer.

Tankekarta tillsammans med barnen.

Sagolåda med dramatisering och samtal.

Länkar:

Livets Lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Google Earth: https://www.google.com/earth/

Diskussionsfrågor

  • Vad behövs i ett hem?
  • Finns det toalett i alla hem?
  • Hur sover man i de olika hemmen?
  • Har alla ett eget rum?
  • Har alla ett hem?
  • Hur kan en familj se ut?
  • Är det olika om man bor på landsbygden eller i staden?

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Övningen framtagen av Brålanda förskola med flera i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.