Hur bor man i olika länder?

Syfte:

Låta barnen få kunskap om andra kulturer, hur man bor och lever.

 

Metod:

Utgå ifrån de olika länder barnen kommer ifrån. Använd kartor, jordglob, titta på flaggor. Sök fram information om andra länder. Prata om matkultur från andra länder – bjud in vårdnadshavare som kan laga mat.

Lekar från andra kulturer.

Tankekarta tillsammans med barnen.

Sagolåda med dramatisering och samtal.

Länkar:

Livets Lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Google Earth: https://www.google.com/earth/

 

Diskussionsfrågor:

  • Vad behövs i ett hem?
  • Finns det toalett i alla hem?
  • Hur sover man i de olika hemmen?
  • Har alla ett eget rum?
  • Har alla ett hem?
  • Hur kan en familj se ut?
  • Är det olika om man bor på landsbygden eller i staden?

 

Tidsåtgång:

Temaarbete över tid.

 

Övningen framtagen av Brålanda förskola med flera i Vänersborg.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »