Lätt svenska: När jag var elva

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet, Lätt svenska

Passar i klassrummet

Syfte

 • Att belysa barns situation, olika förutsättningar och framtidsdrömmar globalt
 • Att minnas sin egen barndom
 • Att reflektera över vad barn i Sverige behöver idag
 • Att fundera över hur det är att vara förälder i Sverige (och andra delar av världen) idag
 • Att få möjlighet att sätta ord på tankar om barns situation och föräldraskap (på både modersmål och svenska)

Metod

Film/bilder, samtal, gemensam tankekarta, skrivövning.

Tidsåtgång

En halvdag eller uppdelat på flera tillfällen.

Instruktion

1. Alternativ A: Se trailern från filmen ”I am eleven”. I filmen berättar ett antal barn från hela världen (Frankrike, Marocko, Thailand, Indien, England, USA, Japan med flera) om familj, vänner, skola, drömmar och tankar om framtiden. Filmen är på engelska och otextad, men det är bilderna av barn från olika delar av världen som är fokus.

1. Alternativ B: Sätt upp bilder på barn i elvaårsåldern från olika delar av världen.

2. Efter filmen/bilderna samtal enligt modellen “tänk en, tänk två, tänk fyra, tänk alla” kring frågorna:

 • Vem är barn?
 • Vad behöver ett barn?

Avsluta med att göra en gemensam tankekarta.

3. Ge gruppen frågorna nedan och se film-trailern/bilderna en gång till. Samtala återigen utifrån modellen “tänk en, tänk två, tänk fyra, tänk alla” kring frågorna:

 • Vad är gemensamt för barnen?
 • Vad är mest olikt?

Se filmen ännu en gång och prata gemensamt om frågorna:

 • Vilket barn känner du mest igen dig i?
 • Varför/varför inte?

(Förslag för SFI-studerande studieväg 1: se film-trailern tillsammans först en gång. Se den sedan igen och stanna vid varje nytt barn. Prata med gruppen om vad de ser och vad de tror om barnens situation. Samla nya ord på svenska).

4. Låt deltagarna skriva en text med rubriken “När jag var elva…”
Ge teman för texten som familj, boende, vänner, skola, drömmar, tankar om framtiden.

(Förslag för SFI-studerande studieväg 1: utgå från ett papper där varje mening redan är påbörjad.
Till exempel: ”När jag var elva bodde jag i…” ”När jag var elva hette mina kompisar…”)

Texterna om deltagarna som elvaåringar kan ni sedan använda på olika sätt.

 • Läsa högt i klassen.
 • Kopiera upp till en liten tidning.
 • Sätta upp på väggen.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.