Två världar i samma kvarter

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Utvecklingen i världen skiljer sig mellan och inom olika regioner och länder – ibland kan det till och med vara stor skillnad inom ett och samma kvarter. I denna diskussions- eller skrivövning får vi möjlighet att fundera över varför det ser ut som det gör i världen samt reflektera över vad social rättvisa innebär. Att eleverna får en tydligare bild av att världen inte enkelt kan delas upp i u- och i-länder eller ”fattiga” och ”rika” länder – utan att det ofta finns flera världar i samma kvarter.

Metod

Låt eleverna studera bilderna nedan gemensamt i klassen och låt dem sedan diskutera de olika bilderna utifrån tillhörande frågeställningar.

Övningen fungerar också som skrivövning där eleverna – enskilt eller i grupp – skriver en kortare uppsats utifrån hur de tolkar bilderna och ser på frågorna. Eleverna kan fördjupa sig ytterligare genom länken nedan.

Länktips

 • blirvärldenbättre.se kan eleverna utforska utvecklingen i världen genom visuell fakta och intresseväckande statistik.
 • I kapitlet “Vad är utveckling?” kan eleverna fördjupa sin kunskap om olika mått på utveckling.

1. Diskussionsfrågor

1Foto: Jordi Guillaumes

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Brasilien/Sao Paolo (bilden är från Sao Paolo).
 • Vilka olikheter ser du i kvarteret?
 • Varför tror du att det är så stor skillnad mellan de olika bostadshusen?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

2. Diskussionsfrågor

2
UN/Photo, Basir Seerat

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Afghanistan?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Afghanistan?
 • Finns det tiggare i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

3. Diskussionsfrågor

UN/Photo
UN/Photo

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Sydafrika?
 • Vad tänker du på när du ser bilden?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Sydafrika?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

4. Diskussionsfrågor

UN/Photo
UN/Photo

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Indien?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Indien?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

5. Diskussionsfrågor

UN/Photo: Kibae Park
UN/Photo: Kibae Park

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Bangladesh?
 • Vilka olikheter ser du på de olika sidorna av floden?
 • Hur påverkas husen i de olika stadsdelarna av extremt väder och översvämningar?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Bangladesh?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.