Två världar i samma kvarter

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Utvecklingen i världen skiljer sig mellan och inom olika regioner och länder – ibland kan det till och med vara stor skillnad inom ett och samma kvarter. I denna diskussions- eller skrivövning får vi möjlighet att fundera över varför det ser ut som det gör i världen samt reflektera över vad social rättvisa innebär. Att eleverna får en tydligare bild av att världen inte enkelt kan delas upp i u- och i-länder eller ”fattiga” och ”rika” länder – utan att det ofta finns flera världar i samma kvarter.

Metod

Låt eleverna studera bilderna nedan gemensamt i klassen och låt dem sedan diskutera de olika bilderna utifrån tillhörande frågeställningar.

Övningen fungerar också som skrivövning där eleverna – enskilt eller i grupp – skriver en kortare uppsats utifrån hur de tolkar bilderna och ser på frågorna. Eleverna kan fördjupa sig ytterligare genom länken nedan.

Länktips

 • blirvärldenbättre.se kan eleverna utforska utvecklingen i världen genom visuell fakta och intresseväckande statistik.
 • I kapitlet “Vad är utveckling?” kan eleverna fördjupa sin kunskap om olika mått på utveckling.

1. Diskussionsfrågor

1Foto: Jordi Guillaumes

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Brasilien/Sao Paolo (bilden är från Sao Paolo).
 • Vilka olikheter ser du i kvarteret?
 • Varför tror du att det är så stor skillnad mellan de olika bostadshusen?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

2. Diskussionsfrågor

2
UN/Photo, Basir Seerat

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Afghanistan?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Afghanistan?
 • Finns det tiggare i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

3. Diskussionsfrågor

UN/Photo
UN/Photo

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Sydafrika?
 • Vad tänker du på när du ser bilden?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Sydafrika?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

4. Diskussionsfrågor

UN/Photo
UN/Photo

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Indien?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Indien?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?

5. Diskussionsfrågor

UN/Photo: Kibae Park
UN/Photo: Kibae Park

Utgå från bilden ovan och diskutera följande:

 • Vad känner du till om Bangladesh?
 • Vilka olikheter ser du på de olika sidorna av floden?
 • Hur påverkas husen i de olika stadsdelarna av extremt väder och översvämningar?
 • Vad tror du orsakar stora skillnader mellan fattiga och rika i ett land som Bangladesh?
 • Finns det segregerade områden i Sverige och vad tror du det beror på?
 • Hur kan man förbättra människors levnadsvillkor?
×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.