Framtidsmål: Jag i världen!

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Syfte

Hållbar utveckling handlar till stor del om etik. I hållbarhetstanken finns en förväntan om att vi människor inte bara ska leva i solidaritet med varandra i närsamhället, vi behöver utveckla en moral som sträcker sig betydligt längre än så. Det förväntas av oss att vi känner solidaritet med människor som bor långt ifrån oss både vad det gäller tid, (kommande generationer), och rum, (personer vi aldrig har träffat).

Även om dessa etiska frågor kan tyckas komplexa för barn i förskoleåldern, kan vi som lärare ändå lägga grunden till en för-förståelse av problematiken. Läroplanen för förskolan slår fast att en kunskap om olika kulturer och olika sätt att leva kan utveckla en förståelse och en förmåga att leva sig in i andra människors levnadsvillkor. Detta är en viktig förmåga för våra barn att få med sig för att kunna förstå och delta i det multikulturella och multietniska samhälle som de kommer att växa upp i.

Övningarna i Framtidsmålet ”Jag i världen” kan kopplas till Mål 16 ”Fredliga samhällen” och 10 ”Minskad ojämlikhet.”

Metod

Skapa och diskutera!

Skapa ett häfte som får barnen i din grupp att fundera kring deras plats i världen, vilka de är och deras livsberättelse. Fortsätt med fler övningar som utmanar normer och skapar diskussioner kring hur exempelvis familjer och barn världen över bor under olika förhållanden.

Se övningarna i PDF:en nedan.

Nedladdningsbart material

Här finns nedladdningsbart material för den här skolövningen.

Ladda ner övningsmaterialet som PDF

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.