Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet

Syfte:

Att få mer kunskap, förståelse och engagemang för Globala målen för hållbar utveckling genom olika personporträtt presenterade i en fotoutställning.

Tid: 60 minuter

Metod:

Läsa och diskutera utifrån UNDP:s fotoutställning om Globala målen och människorna som engagerar sig för att målen ska bli verklighet – Humans of My World.

Be sedan eleverna välja en person och ett mål från utställningen: www.globalamalen.se/utstallning

Låt dem läsa individuellt (ca 15 min) och låt dem fördjupa sin kunskap genom att läsa mer om mål och delmål via länken: www.globalamalen.se/om-globala-malen

  • Låt dem sätta sig i grupper (ca 4-6 personer) och berätta om sin person och sitt valda mål.
  • Samtala sedan i helklass utifrån följande frågeställningar:
  1. Var det någon särskild person som gjorde intryck på er i fotoutställningen? Varför?
  2. Hur kan man skapa engagemang genom Globala målen för hållbar utveckling?
  3. Är ni pessimistiska eller optimistiska inför framtiden?
  4. Hur tror ni att Globala målen kan bidra till en mer hållbar framtid?

 

 


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »