Matsvinn

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att ge barnen en konkret bild av mängden mat vi slänger. Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara våra resurser?

Metod

Väga maten som slängs varje dag – gör ett stapeldiagram över vikten på matsvinnet. Göra sandpåsar med motsvarande vikt för att åskådliggöra.

Samtala med barnen om resultatet – hur kan vi få ett mindre matsvinn? Tydlig kommunikation mellan kök och avdelning för att få ut lagom mängd mat till avdelningen. Involvera barnen i planeringen av förskolans matsedel.

Barn 1-3 år: utgå från ett rollspel från en måltidssituation. Prata om att vara hungrig och mätt och hur det känns.

Diskussionsfrågor

  • Varför är det viktigt att inte slänga mat?
  • Vad kan maten vi slänger användas till istället?
  • Hur känns det att vara mätt? Hur vet man när man är mätt?
  • Hur kan jag påverka matsvinnet?

Barn 1-3 år:

  • Är du hungrig?
  • Hur känns det?
  • Är du mätt? Hur känns det?
  • Hur känns det i kroppen?

Tidsåtgång

Minst en vecka för att kunna jämföra och se resultat.

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Öxnereds förskola i Vänersborg

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.