Matsvinn

Syfte:

Att ge barnen en konkret bild av mängden mat vi slänger. Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara våra resurser?

Metod:

Väga maten som slängs varje dag – gör ett stapeldiagram över vikten på matsvinnet. Göra sandpåsar med motsvarande vikt för att åskådliggöra.

Samtala med barnen om resultatet – hur kan vi få ett mindre matsvinn? Tydlig kommunikation mellan kök och avdelning för att få ut lagom mängd mat till avdelningen. Involvera barnen i planeringen av förskolans matsedel.

Barn 1-3 år: utgå från ett rollspel från en måltidssituation. Prata om att vara hungrig och mätt och hur det känns.

Diskussionsfrågor:

  • Varför är det viktigt att inte slänga mat?
  • Vad kan maten vi slänger användas till istället?
  • Hur känns det att vara mätt? Hur vet man när man är mätt?
  • Hur kan jag påverka matsvinnet?

Barn 1-3 år:

  • Är du hungrig?
  • Hur känns det?
  • Är du mätt? Hur känns det?
  • Hur känns det i kroppen?

Tidsåtgång:

Minst en vecka för att kunna jämföra och se resultat.

 

 

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Öxnereds förskola i Vänersborg


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »