Min farfar och jag

 

Hur såg världen ut när din farfar eller farmor föddes och hur såg den ut när din pappa eller mamma växte upp? I denna gapminderövning har du möjlighet att utforska hur världen har förändrats de senaste årtiondena – från dina far- eller morföräldrars livstid till den tid du lever i idag.

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60-120 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Gymnasiet

Syfte

Att eleverna – med hjälp av sin egen familjehistoria – får utforska hur världen har förändrats de senaste årtiondena genom det digitala verktyget Gapminder (övningen kräver dator, Internetåtkomst samt fotografier på utvalda familjemedlemmar).

Metod

Be eleverna gå in på www.gapminder.org. Där klickar de Gapminder World.

Nedan följer en steg-för-steg instruktion som visar hur man får fram de olika indikatorerna. Om ni inte tidigare arbetat med Gapminder kan det vara bra att titta närmare på och visa 200 år av utveckling för eleverna.

Övningen laddas enkelt ned som pdf via ikonen längst ned på sidan.

Genomförande

Steg 1: Öppna Gapminder World

www.gapminder.org/world

Se till att grundinställningarna är valda, dvs att det står ”Life Expectancy” på den stående axeln och ”Income per person” på den liggande axeln. (Om det inte gör det kan man trycka på ”Reset” för att återgå till grundinställningarna).

6

Nu visar grafen vad medellivslängden och inkomsten per person var i ett land för ett visst år.
Ju högre upp i grafen, desto längre livslängd. Ju längre till höger desto högre inkomst.

Steg 2. Markera det land som din mor- eller farförälder föddes i.

7

Steg 3: Välj årtal

Välj det år då din mor- eller farförälder föddes. De stora siffrorna i mitten av grafen visar det valda året.

Dra i reglaget under grafen för att gå bakåt i tiden.

8

Steg 4: Hitta medellivslängd och inkomst för det valda året

Genom att sätta musen på bubblan för ditt valda land, kan du nu enkelt få fram medellivslängden just det år du markerat.

9

Steg 5: Redovisning

När eleverna fått fram födelseår, förväntad livslängd och inkomst per person för sin far- eller morförälder, sin förälder samt för sig själv, ska de presentera sina resultat i en PowerPoint med tillhörande graf och bild på familjemedlemmarna samt sig själv.

Därefter kan eleverna diskutera hur världen har förändrats (vad har blivit bättre eller sämre i olika delar av världen).

Fördjupningsuppgift

Låt eleverna, utifrån sina resultat ovan, göra jämförelser med andra länder. Man kan jämföra medellivslängd och inkomst i sitt valda land med hur det såg ut i andra länder det år mor- eller farföräldrarna föddes. Man kan också jämföra medellivslängden och inkomsten det år mor- eller farföräldrarna föddes, med hur det ser ut i länder i världen idag. Kanske finns det länder idag som har samma situation, eller värre, än det valda landet hade förr i tiden?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.