På nionde våningen – en värld flera berättelser

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30-60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Syfte

Att skapa förståelse för hur Globala målen berör oss alla och att vi alla kan vara med och påverka. Genom ett aktivt rolltagande får eleverna ökad förståelse och empati för Globala målen. I övningen berörs huvudsakligen mål 1, ingen fattigdom och mål 10, minskad ojämlikhet men i skrivövningen och diskussionen upptäcker eleverna hur flera mål hänger ihop.

Metod

  • Börja med att visa bilden och låt eleverna själva fundera en stund på vad det är de ser.
  • Ge därefter en kort bakgrundsbeskrivning: Bilden föreställer Sao Paulo, Brasiliens största stad med ca. 21 miljoner invånare. Sao Paulo är en av världens rikaste städer och samtidigt en stad med en av världens största ekonomiska samhällsklyftor.
  • Peka ut en plats på nionde våningen i ett av höghusen och berätta om ”Alice”. Alice är 14 år gammal och går på en privatskola. Hennes föräldrar är höginkomsttagare, mamma är jurist och pappa rektor vid skolan som Alice går på. Alice och hennes föräldrar är bosatta på nionde våningen i höghuset.
  • Peka därefter ut en ny plats i något av husen i slumområdet och berätta om ”Miguel”. Miguel är 14 år gammal, hans mamma är död sedan trå år och hans pappa får ibland jobb inom skogsbruket vilket innebär att han måste vara borta flera veckor i sträck. Miguel och hans pappa är bosatta mitt i slumområdet, granne med ledaren för ett av områdets kriminella gäng.
  • Be eleverna att välja ett av följande alternativ att skriva om under fyra minuter. OBS! Tiden kan anpassas utifrån hur vana skribenter eleverna är.

Alternativ 1:

Tänk dig in i följande situation: Du heter Alice och har i hela ditt fjortonåriga liv bott på nionde våningen i höghuset i Sao Paulo. Varje gång du går ut på balkongen ser du ut över slumområdet och tänker…

Alternativ 2:

Tänk dig in i följande situation: Du heter Miguel och har i hela ditt fjortonåriga liv bott mitt i slumområdet i Sao Paulo. Varje gång du står på gatan utanför ditt hus ser du upp mot höghusen och tänker…

  • Dela sedan in eleverna i grupper och låt dem läsa upp sina berättelser för varandra. Välj någon, några för högläsning i klassen.
  • Gemensam uppföljning med utgångspunkt i elevernas texter där elever och lärare tillsammans diskuterar hur mål 1, ingen fattigdom och mål 10, minskad ojämlikhet kan vara något som berör alla. Visa en utvecklad beskrivning av mål 1 och mål 10 och resonera kring hur de olika globala målen hänger samman. Låt gärna eleverna vara kvar i sina roller under diskussionen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.