Jämställdhet - mål nummer 5

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Syfte

Att introducera det femte globala målet, uppnå jämställdhet.

Metod

Diskussion och presentationsteknik.

Dela in eleverna i grupper om fyra.

Be eleverna besvara följande frågor:

  • ”Hur jämställt är ditt hem? ” Ge exempel på jämställdhet hemifrån och exempel på var den brister.
  • Vilka likheter och skillnader ser ni mellan era hem?
  • Hur skulle ni vilja ha det hemma, är det något ni vill ändra?
  • Det globala målet nr 5 är: Uppnå jämställdhet. Be grupperna formulera 5 delmål baserat på gruppens samtal. Alla i gruppen ska vara överens om delmålen.
  • Be varje grupp presentera sina delmål. Lista alla på tavlan.
  • Avsluta med gemensam diskussion i helklass. Ni kan jämföra er lista med den som FN publicerat på hemsidan globalamålen.se.
×

Blir världen bättre?

Nu lanseras en lärarhandledning som gör det lättare att undervisa om global utveckling.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.