Jämställdhet - mål nummer 5

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

60 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Högstadiet, Gymnasiet

Syfte

Att introducera det femte globala målet, uppnå jämställdhet.

Metod

Diskussion och presentationsteknik.

Dela in eleverna i grupper om fyra.

Be eleverna besvara följande frågor:

  • ”Hur jämställt är ditt hem? ” Ge exempel på jämställdhet hemifrån och exempel på var den brister.
  • Vilka likheter och skillnader ser ni mellan era hem?
  • Hur skulle ni vilja ha det hemma, är det något ni vill ändra?
  • Det globala målet nr 5 är: Uppnå jämställdhet. Be grupperna formulera 5 delmål baserat på gruppens samtal. Alla i gruppen ska vara överens om delmålen.
  • Be varje grupp presentera sina delmål. Lista alla på tavlan.
  • Avsluta med gemensam diskussion i helklass. Ni kan jämföra er lista med den som FN publicerat på hemsidan globalamålen.se.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.