Lätt svenska: Min första skola

Tidsåtgång

80 minuter

Målgrupp

Grundskola, Gymnasiet

Syfte

Att öka medvetenheten om betydelsen av god grundutbildning och reflektera över det. Reflektera över och samtala om den egna skolgången, hitta likheter och skillnader mellan egna och andras erfarenheter, utöka och bekräfta ordförrådet inom området utbildning, träna på att skriva i ordbehandlingsprogram med mera.

Metod

Diskussions- och skrivövning.

Instruktion

1. Börja med att berätta kort om din egen skolstart. Presentera en kort text med bild: ”Min första skola”.

2. Låt deltagarna samtala i par eller grupp om sin första skola. Förslag på samtalsfrågor:

 • Vilken var din första skola? Vad hette den? Var låg den?
 • Hur tog du dig till skolan?
 • Hur gammal var när du började i skolan?
 • Hur många var ni i klassen?
 • Hur var din lärare? Vad tyckte du om henne/honom?
 • Vilka ämnen hade du? Vilka ämnen tyckte du om? Vilka gillade du inte?
 • Fick ni mat i skolan? Tog ni med er egen mat eller….?
 • Hade du kompisar i skolan? Vad gjorde ni på rasterna?

3. Låt deltagarna skriva en egen text ”Min första skola” i ett ordbehandlingsprogram. Hjälp dem att bearbeta texten. Komplettera texten med en bild på skolan eller orten (leta på internet).

4. Kopiera texterna och sätt ihop till ett häfte så att alla kan läsa varandras. Du kan också göra frågor där svaren finns i texterna.

Diskussionsfrågor

Låt deltagarna samtala parvis eller i grupper kring frågorna:

 • Vad betyder hälsa för dig?
 • Vad betyder ohälsa för dig?
 • Vad får dig att må bra?
 • Vad får dig att må dåligt?

Skriv ut och dela ut materialet ”Hälsa” (fem sidor med text på lätt svenska samt ordlista). Diskutera vidare:

 • Varför är god hälsa viktig?
 • Hur kan människors hälsa förbättras?
 • Hur ser det ut i Sverige jämfört med ditt eget hemland och andra länder?

Diskussionfrågor (fördjupning)

 • Vad utmärker en bra skola? En bra lärare?
 • Hur stor del av väldens barn går i skolan? I ditt hemland? Hur har det förändrats över tid? Varför går en del barn inte i skolan?
 • Hur är det med skolgången för flickor respektive pojkar?

Tips

Använd FN-förbundets webbplats Världskoll.

Materialet är framtaget av UHR/Den globala skolan i samarbete med Sveriges folkhögskolor, SFI-lärare, andraspråkslärare, ämneslärare på språkintroduktion med flera.

Användbara länkar

Världskoll

Google Earth

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.