Vad är ett hem?

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

30-40 minuter

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Anpassad grundskola

Syfte

Att låta barnen reflektera över ett grundläggande mänskligt behov – att ha ett hem. Se likheter och skillnader mellan olika hem och kulturer. Arbeta med Globala målen 6, rent vatten och sanitet för alla, och 16, fredliga och inkluderande samhällen.

Metod

Prata om hur ett “hem” kan se ut runt om i världen. Vissa bor i hus, lägenhet, radhus, hydda eller koja.

Avsluta lektionen med att gå in på Gapminder. Välj ut 2-3 länder. Det kommer visas bilder på hur personer lever och bor. Jämför och visa eleverna på exempelvis smartboard eller projektor.

Alternativ hemläxa: Skicka med en “får-jag-följa-med-hem-påse” med instruktioner. Skriv instruktioner med bildstöd. Låt eleverna presentera för helklass eller för varandra på nästa lektion.

Nedladdningsbart material

Här finns nedladdningsbart material för den här skolövningen.

Ladda ner lektionen som Powerpoint-fil

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.