Rensa

Maten vi äter

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att få kännedom om olika matkulturer

Metod

Del 1: Visa bilderna ur Peter Menzels bok: Hungry planet. Förslagsvis de bilder som representerar kulturer/länder som anknyter till barnen på avdelningen, och tydligt visar olikheter. Skriv ut bilderna och låt dem sitta uppe på väggen under en period.

Del 2: Dokumentera vad barnen diskuterar och observera deras funderingar medan de tittar på bilderna.

Länk till bilder ur boken Hungry planet: https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/I0000uw1rpm4U2Fo/C0000k7JgEHhEq0w

Diskussionsfrågor

Del 3 –  diskutera i smågrupper:

  • Ser du någon skillnad mellan bilderna?
  • Ser du några likheter?
  • Vilken bild liknar mest din mat hemma?
  • Vilket land/mat lockar dig mest?

Tidsåtgång

Del 1: ca 30 min.

Del 2: 2 veckor.

Del 3: 30 min.

Övningen framtagen av Vänerparkens förskola i Vänersborg

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.