När jag var 11

 Syfte:

Att belysa barns situation, olika förutsättningar och framtidsdrömmar globalt.

Metod:

 •   Se filmen ”I am eleven” i sin helhet (Filmcentrum) eller som trailer. I filmen berättar ett antal barn från hela världen (t.ex. Frankrike, Marocko, Thailand, Indien, England, USA, Japan) om familj, vänner, skola, drömmar och tankar om framtiden.
 •   Efter filmen får gruppen samtala utifrån frågorna:
  – Vem är barn?
  – Vad behöver ett barn?
  – Vad berättar filmen om hur barn i olika delar av världen lever sina liv?
  – Vad är gemensamt för barnen? Vad är mest olikt?
  – Vilket barn känner du mest igen dig i? Varför?

 

 • Eleverna skriver en text med rubriken: ”När jag var 11 …” där de berättar om hur deras liv var som 11-åringar med utgångspunkt i filmens teman: familj, vänner, skola, drömmar, tankar om framtiden.

 

Förslag på fortsättning:

 

Tid:

 •   Filmen ca 1,5 timme, eller korta trailern.
 •   Uppföljning 1-2 timmar

Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »