Rensa

När jag var 11

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

120-240 minuter

Målgrupp

Grundskola

Syfte

Att belysa barns situation, olika förutsättningar och framtidsdrömmar globalt.

Metod

 •   Se filmen ”I am eleven” i sin helhet (Filmcentrum) eller som trailer. I filmen berättar ett antal barn från hela världen (t.ex. Frankrike, Marocko, Thailand, Indien, England, USA, Japan) om familj, vänner, skola, drömmar och tankar om framtiden.
 •   Efter filmen får gruppen samtala utifrån frågorna:
  – Vem är barn?
  – Vad behöver ett barn?
  – Vad berättar filmen om hur barn i olika delar av världen lever sina liv?
  – Vad är gemensamt för barnen? Vad är mest olikt?
  – Vilket barn känner du mest igen dig i? Varför?
 • Eleverna skriver en text med rubriken: ”När jag var 11 …” där de berättar om hur deras liv var som 11-åringar med utgångspunkt i filmens teman: familj, vänner, skola, drömmar, tankar om framtiden.

Förslag på fortsättning

  Arbete med Barnkonventionens artiklar. Koppla dessa till filmens innehåll.

Tidsåtgång

 • Filmen ca 1,5 timme, eller korta trailern.
 • Uppföljning 1-2 timmar

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.