Jämställdhet

Syfte:

Att utmana stereotyper och normer.

Metod:

Att erbjuda böcker med flera olika identifieringsmöjligheter och kritiskt ganska vår barnlitteratur. Läsa, diskutera och reflektera tillsammans med barnen. Se över förskolans material och lekmiljön så att det lockar alla barn och är tillgängligt för alla. Analysera arbetslagets förhållningssätt när det gäller jämställdhet.

Diskussionsfrågor:

  • Är det viktigt att veta om karaktären är en pojke eller flicka när man läser könsneutrala böcker?
  • Kan flickor och pojkar göra samma saker?
  • Kan du göra det du vill på förskolan?
  • Kan du leka med vad och vem du vill på förskolan?
  • Vem gör vad hemma? (Medvetenhet om olika roller)

Tidsåtgång:

Temaarbete över tid.

 


Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola och Lindvägens förskola i Vänersborg.


Mer skolmaterial

FN:s utvecklingsprogram

Besök hemsidan för UNDP:s nordiska kontor i Sverige.

Gå till UNDP.se »