Rensa

Jämställdhet

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att utmana stereotyper och normer.

Metod

Att erbjuda böcker med flera olika identifieringsmöjligheter och kritiskt ganska vår barnlitteratur. Läsa, diskutera och reflektera tillsammans med barnen. Se över förskolans material och lekmiljön så att det lockar alla barn och är tillgängligt för alla. Analysera arbetslagets förhållningssätt när det gäller jämställdhet.

Diskussionsfrågor

  • Är det viktigt att veta om karaktären är en pojke eller flicka när man läser könsneutrala böcker?
  • Kan flickor och pojkar göra samma saker?
  • Kan du göra det du vill på förskolan?
  • Kan du leka med vad och vem du vill på förskolan?
  • Vem gör vad hemma? (Medvetenhet om olika roller)

Tidsåtgång

Temaarbete över tid.

Övningen är framtagen i samarbete med Fridhems förskola och Lindvägens förskola i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.