Ta en lott

Ikon för tidsåtgång

Tidsåtgång

Temaarbete

Ikon för målgrupp

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut och för hur det är att vara barn i ett annat land.

Metod

För barn 1-3 år: visa filmer och foton på människor och natur i olika länder. Använda en app eller en världskarta där man kan peka på olika länder.

För barn 3-6 år: arbeta med storyline för att fördjupa sig i något land. Använda Rädda barnens texter från materialet Livets lotteri som underlag för diskussion.

Diskussionsfrågor

Barn 1-3 år:

 • Vad tror du att barnen leker med där?
 • Vad tror du att de äter?
 • Vad tror du att det är för väder?
 • Vad finns det för djur?

Barn 3-6 år:

 • Vilket språk talar man där?
 • Hur bor man?
 • Vad leker man?
 • Finns det förskola?
 • Hur är vädret?
 • Hur ser naturen ut?
 • Vad finns det för djur?
 • Frågeställningar som föds ur arbetet med storyline

Tidsåtgång

Från 10 minuter till temaarbete över tid.

Tips på länkar

Livets lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Blåsut förskola i Vänersborg.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.