Rensa

Ta en lott

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att skapa en ökad förståelse för att barns liv kan se olika ut och för hur det är att vara barn i ett annat land.

Metod

För barn 1-3 år: visa filmer och foton på människor och natur i olika länder. Använda en app eller en världskarta där man kan peka på olika länder.

För barn 3-6 år: arbeta med storyline för att fördjupa sig i något land. Använda Rädda barnens texter från materialet Livets lotteri som underlag för diskussion.

Diskussionsfrågor

Barn 1-3 år:

 • Vad tror du att barnen leker med där?
 • Vad tror du att de äter?
 • Vad tror du att det är för väder?
 • Vad finns det för djur?

Barn 3-6 år:

 • Vilket språk talar man där?
 • Hur bor man?
 • Vad leker man?
 • Finns det förskola?
 • Hur är vädret?
 • Hur ser naturen ut?
 • Vad finns det för djur?
 • Frågeställningar som föds ur arbetet med storyline

Tidsåtgång

Från 10 minuter till temaarbete över tid.

Tips på länkar

Livets lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Övningen är framtagen i samarbete med bland andra Blåsut förskola i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.