Rensa

Att vara barn

Uppdaterades senast den 1 april 2020

Tidsåtgång

Temaarbete

Målgrupp

Förskola

Passar i klassrummet

Syfte

Att belysa barns olika förutsättningar och framtidsdrömmar globalt.

Metod

Använda olika material litteratur, film, bilder och vårdnadshavare för att synliggöra hur det är i andra länder/kulturer. Samtala om olikheter/likheter utifrån materialet.

Sätta upp en världskarta och länka bilder på invånare, natur, bostäder etc till olika länder. Leka lekar från olika länder.

Länk till Rätt och Lätt: http://www.rattighetsfokus.se/archives/1994

Länk till filmtrialer: https://www.youtube.com/watch?v=ArtBfCdrSvs  (engelskt tal)

Länktips till pedagoger: https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=sv

Diskussionsfrågor

  • Vem är barn?
  • Vad behöver ett barn?
  • Vilket barn känner du mest igen dig i?
  • Vad kan du/vi göra för att andra barn ska må bra?
  • Vad är lika och olika?

Tidsåtgång

För 1-3 år: Många korta tillfällen. Upprepning och igenkänning är viktigt för yngre barn.

För 3-6 år: Teamarbete över tid.

 

Övningen framtagen av Korsgatans förskola med flera i Vänersborg.

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.